Regulamin działu EVENTY

Dział, w którym znajdziecie spis wszystkich zasad obowiązujących na serwerze TS Margonem.

Moderator: Główny Administrator serwera

Awatar użytkownika
Varathiel
Główny Administrator
Posty: 288
Rejestracja: 31 maja 2018, 14:52
Nick na TS Margonem: Varathiel
Płeć: Mężczyzna

Regulamin działu EVENTY

Post autor: Varathiel »

AKTUALNY REGULAMIN:
&1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsze zasady obowiązują każdą osobę, która znajduje się w dziale EVENTY.
2. Wkraczając do działu użytkownik akceptuje obowiązujące zasady i ponosi odpowiedzialność za niestosowanie się do nich.
3. Nieznajomość zasad nie zwalnia kogokolwiek z obowiązku ich przestrzegania. W dziale EVENTY obowiązują również wszystkie zasady, które są przyjęte na TS Margonem.
4. Główną osobą nadzorującą dział jest Główny Administrator serwera TS Margonem, ma on ostateczne zdanie w sytuacjach wyjątkowych/spornych, w pozostałych sprawach decyzja należy do Opiekunów działu EVENTY, kontakt z nimi: panel pomocy TS (https://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka EVENTY)). Członkowie Administracji TS Margonem, którzy nie posiadają rangi Opiekuna działu EVENTY bądź nie są Opiekunami konkursu odbywającego się w dziale nie ingerują w dział EVENTY i nie odpowiadają na pytania z nim związane. Nie mogą tworzyć tam kanałów dedykowanych ani wprowadzać modyfikacji w nich.

&2
Postanowienia szczegółowe

1. Dział EVENTY to miejsce, w którym odbywają się konkursy/wydarzenia na serwerze TS Margonem.
2. W dziale, za zgodą Opiekuna, bądź Głównego Administratora serwera TS Margonem swój event posiadać mogą członkowie Administracji lub osoby wyznaczone przez Opiekuna bądź Głównego Administratora serwera TS Margonem.
3. Każdy event/wydarzenie, które odbywa się na TS Margonem w dziale EVENTY musi posiadać własne zasady funkcjonowania. Są one umieszczone w opisie kanału każdego wydarzenia. W sprawach nieuregulowanych zasadami poszczególnych eventów decyzje podejmuje zawsze Opiekun działu w konsultacji z Głównym Administratorem serwera.
4. Jakiekolwiek nadużycie rang eventowych i rang, które są możliwe do zdobycia w eventach skutkuje ich natychmiastowym odebraniem, a w uzasadnionych przypadkach nałożeniem blokady na osobę nadużywającą rangi zgodnie z Taryfikatorem TS Margonem.
5. Nagrywanie przebiegu eventów możliwe jest za zgodą Opiekuna działu, Opiekuna konkursu bądź Głównego Administratora serwera TS Margonem.
6. Terminy wydarzeń organizowanych na TS Margonem podawane będą ze stosownym wyprzedzeniem na TS oraz na Facebooku TS Margonem. Ustalaniem terminów wydarzeń zajmuje się Główny Administrator serwera TS Margonem lub Opiekun działu EVENTY.
7. Utrudnianie przeprowadzania eventu karane jest blokadą od 6 do 72h. Decyzję w tej kwestii podejmuje jedynie Opiekun działu bądź Główny Administrator serwera.

&3
Nagrody

1. Spis nagród, które użytkownik może otrzymać za udział oraz zajęcie określonych miejsc, jest dostępny w temacie na Forum TS Margonem: viewtopic.php?f=21&t=40
2. Maksymalny czas na odbiór nagrody zdobytej w evencie to 14 dni od daty zorganizowania/zakończenia (w przypadku eventów długoterminowych) danego wydarzenia.
3. Główny Administrator TS Margonem zastrzega sobie prawo do odmowy nagrodzenia użytkownika, jeśli występują ku temu solidne podstawy (np. złamanie Regulaminu serwera TS Margonem).

&4
Postanowienia końcowe

1. Obecny Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/04/2019r.
2. Obecny Regulamin zostaje zaakceptowany przez Głównego Administratora TS Margonem.
3. Główny Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Regulaminu Działu EVENTY z wcześniejszym poinformowaniem użytkowników minimum 3 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.
4. Wszelkie modyfikacje Regulaminu przez Opiekunów działu EVENTY muszą zostać zatwierdzone przez Głównego Administratora.
5. Decyzje w sprawach, które nie są uregulowane niniejszymi zasadami podejmowane są przez Głównego Administratora TS Margonem.

Awatar użytkownika
Varathiel
Główny Administrator
Posty: 288
Rejestracja: 31 maja 2018, 14:52
Nick na TS Margonem: Varathiel
Płeć: Mężczyzna

Re: Regulamin działu EVENTY

Post autor: Varathiel »

Od dnia 1 grudnia nastąpi zmiana punktu 6 zasad działu Eventów:

Nowy punkt:
6. Nagrodami za konkursy/wydarzenia organizowane na TS (zarówno w dziale eventów, jak i poza nim za zgodą Głównego Administratora TS Margonem) są:
- Smocze Runy/Smocze Łuski/Przedmioty w grze, które przeznaczone są na jedynie konkursy związane z grą Margonem.pl,
- Rangi indywidualne (ikona plus nazwa) bez permisji na określony czas,
- Rangi indywidualne (ikona plus nazwa) bez permisji na stałe,
- Rangi indywidualne (ikona plus nazwa) z permisją omijania haseł na określony czas,
- Rangi ogólne konkursu z permisją omijania haseł na określony czas,
- Rangi ogólne konkursu bez permisji na określony czas,
- Blokada poke na kanał na określony czas,
- Blokada poke na użytkownika na określony czas,
- Blokada poke na kanał na stałe,
- Blokada poke na użytkownika na stałe,
- Zwolnienie z aktualizacji daty na kanale prywatnym/klanowym na określony czas,
- Ukrycie kanału prywatnego/klanowego na określony czas,
- Ukrycie kanału prywatnego/klanowego na stałe,
- Kanał VIP na określony czas,
- Dodatkowy podkanał w kanale prywatnym na stałe,
Dodatkowo, za eventy i inne wydarzenia, na które zgodę wyrazi Główny Administrator TS Margonem, przydzielane są Talary, które wymienić można na dostępne powyżej nagrody. Zasady przydzielania Talarów opisuje temat na forum TS Margonem -> http://forum.tsmargonem.pl/showthread.php?tid=172.
Czas na odbiór każdej nagrody z eventów na TS Margonem to 14 dni od momentu ogłoszenia zwycięzców każdego wydarzenia.

Zmiana precyzuje w zasadach konkretną listę nagród + dodatkowo wprowadza Talary, które będzie można wymienić na nagrody z listy w przypadku uzbierania konkretnej ilości nagród. Dodatkowo, w zasadach doprecyzowana została kwestia terminu zgłoszenia się po odbiór nagród.
Dodatkowo, w zasadach wszystkich konkursów/wydarzeń pojawią się Talary jako nagroda i nastąpi to w grudniu!

Zmiana dot. punktu 6 oficjalnie weszła w życie.

Awatar użytkownika
Varathiel
Główny Administrator
Posty: 288
Rejestracja: 31 maja 2018, 14:52
Nick na TS Margonem: Varathiel
Płeć: Mężczyzna

Re: Regulamin działu EVENTY

Post autor: Varathiel »

DNIA 10/06/2018 WEJDĄ W ŻYCIE NOWE ZASADY DZIAŁU EVENTÓW!

&1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze zasady obowiązują każdą osobę, która znajduje się w dziale EVENTY.
2. Wkraczając do działu użytkownik akceptuje obowiązujące zasady i ponosi odpowiedzialność za niestosowanie się do nich.
3. Nieznajomość zasad nie zwalnia kogokolwiek z obowiązku ich przestrzegania. W dziale EVENTY obowiązują również wszystkie zasady, które są przyjęte na TS Margonem.
4. Główną osobą nadzorującą dział jest Główny Administrator serwera TS Margonem, ma on ostateczne zdanie w sytuacjach wyjątkowych/spornych, w pozostałych sprawach decyzja należy do Opiekunów działu EVENTY, kontakt z nimi: panel pomocy TS (http://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka EVENTY)). Członkowie Administracji TS Margonem, którzy nie posiadają rangi Opiekuna działu EVENTY bądź nie są Opiekunami konkursu odbywającego się w dziale nie ingerują w dział EVENTY i nie odpowiadają na pytania z nim związane. Nie mogą tworzyć tam kanałów dedykowanych ani wprowadzać modyfikacji w nich.

&2
Postanowienia szczegółowe
1. Dział EVENTY to miejsce, w którym odbywają się konkursy/wydarzenia na serwerze TS Margonem.
2. W dziale, za zgodą Opiekuna, bądź Głównego Administratora serwera TS Margonem swój event posiadać mogą członkowie Administracji lub osoby wyznaczone przez Opiekuna bądź Głównego Administratora serwera TS Margonem.
3. Każdy event/wydarzenie, które odbywa się na TS Margonem w dziale EVENTY musi posiadać własne zasady funkcjonowania. Są one umieszczone w opisie kanału każdego wydarzenia. W sprawach nieuregulowanych zasadami poszczególnych eventów decyzje podejmuje zawsze Opiekun działu w konsultacji z Głównym Administratorem serwera.
4. Jakiekolwiek nadużycie rang eventowych skutkuje ich natychmiastowym odebraniem, a w uzasadnionych przypadkach nałożeniem blokady na osobę nadużywającą rangi zgodnie z Taryfikatorem TS Margonem.
5.Nagrywanie przebiegu eventów możliwe jest za zgodą Opiekuna działu, Opiekuna konkursu bądź Głównego Administratora serwera TS Margonem.
6. Terminy wydarzeń organizowanych na TS Margonem podawane będą ze stosownym wyprzedzeniem na samym TS oraz na Facebooku TS Margonem i Forum TS Margonem. Przybliżone terminy organizacji wydarzeń umieszczone są również na serwerze TS Margonem w opisie specjalnego kanału o nazwie „KALENDARZ EVENTÓW”. Ustalaniem terminów wydarzeń zajmuje się Główny Administrator serwera TS Margonem.
7. Utrudnianie przeprowadzania eventu karane jest blokadą od 6 do 72h. Decyzję w tej kwestii podejmuje jedynie Opiekun działu bądź Główny Administrator serwera.

&3
Nagrody
1. Za udział oraz zajęcie określonych miejsc Główny Administrator TS Margonem przydziela Talary. Zasady przyznawania Talarów są opisane w temacie na Forum TS Margonem: http://forum.tsmargonem.pl/showthread.php?tid=172
2. Spis nagród, które użytkownik może otrzymać za udział oraz zajęcie określonych miejsc jest dostępny w temacie na Forum TS Margonem: http://forum.tsmargonem.pl/showthread.php?tid=420
3. Maksymalny czas na odbiór nagrody zdobytej w evencie to 14 dni od daty zorganizowania/zakończenia (w przypadku eventów długoterminowych) danego wydarzenia.
4. Do rang indywidualnych zdobytych w eventach użytkownicy mogą „dokładać” dodatkowe permisje. Można to uczynić poprzez wymianę posiadanych talarów na dane permisje, które umieszczone są w temacie na Forum TS Margonem: http://forum.tsmargonem.pl/showthread.php?tid=172. Permisje są przydzielane na okres trwania rangi (w przypadku rang czasowych). W przypadku rang stałych przydzielane są na maksymalnie 3 miesiące, później można wykupić je ponownie w przypadku posiadania odpowiedniej ilości Talarów.
5. Powyższy punkt nie ma zastosowania wobec rang indywidualnych wykupionych za talary oraz rang ogólnych konkursów. Dodatkowe permisje można "dokładać" jedynie do rang indywidualnych zdobytych eventach.

&4
Postanowienia końcowe
1. Obecny Regulamin wchodzi w życie z dniem 10/06/2018r.
2. Obecny Regulamin zostaje zaakceptowany przez Głównego Administratora TS Margonem.
3. Główny Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Regulaminu Działu EVENTY z wcześniejszym poinformowaniem użytkowników minimum 3 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.
4. Wszelkie modyfikacje Regulaminu przez Opiekunów działu EVENTY muszą zostać zatwierdzone przez Głównego Administratora.

Zmiana oficjalnie weszła w życie.

Awatar użytkownika
Varathiel
Główny Administrator
Posty: 288
Rejestracja: 31 maja 2018, 14:52
Nick na TS Margonem: Varathiel
Płeć: Mężczyzna

Re: Regulamin działu EVENTY

Post autor: Varathiel »

Dnia 1.04.2020 w życie wejdą nowe zasady działu EVENTY:

&1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsze zasady obowiązują każdą osobę, która znajduje się w dziale EVENTY.
2. Wkraczając do działu użytkownik akceptuje obowiązujące zasady i ponosi odpowiedzialność za niestosowanie się do nich.
3. Nieznajomość zasad nie zwalnia kogokolwiek z obowiązku ich przestrzegania. W dziale EVENTY obowiązują również wszystkie zasady, które są przyjęte na TS Margonem.
4. Główną osobą nadzorującą dział jest Główny Administrator serwera TS Margonem, ma on ostateczne zdanie w sytuacjach wyjątkowych/spornych, w pozostałych sprawach decyzja należy do Opiekunów działu EVENTY, kontakt z nimi: panel pomocy TS (https://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka EVENTY)). Członkowie Administracji TS Margonem, którzy nie posiadają rangi Opiekuna działu EVENTY bądź nie są Opiekunami konkursu odbywającego się w dziale nie ingerują w dział EVENTY i nie odpowiadają na pytania z nim związane. Nie mogą tworzyć tam kanałów dedykowanych ani wprowadzać modyfikacji w nich.

&2
Postanowienia szczegółowe

1. Dział EVENTY to miejsce, w którym odbywają się konkursy/wydarzenia na serwerze TS Margonem.
2. W dziale, za zgodą Opiekuna, bądź Głównego Administratora serwera TS Margonem swój event posiadać mogą członkowie Administracji lub osoby wyznaczone przez Opiekuna bądź Głównego Administratora serwera TS Margonem.
3. Każdy event/wydarzenie, które odbywa się na TS Margonem w dziale EVENTY musi posiadać własne zasady funkcjonowania. Są one umieszczone w opisie kanału każdego wydarzenia. W sprawach nieuregulowanych zasadami poszczególnych eventów decyzje podejmuje zawsze Opiekun działu w konsultacji z Głównym Administratorem serwera.
4. Jakiekolwiek nadużycie rang eventowych i rang, które są możliwe do zdobycia w eventach skutkuje ich natychmiastowym odebraniem, a w uzasadnionych przypadkach nałożeniem blokady na osobę nadużywającą rangi zgodnie z Taryfikatorem TS Margonem.
5. Nagrywanie przebiegu eventów możliwe jest za zgodą Opiekuna działu, Opiekuna konkursu bądź Głównego Administratora serwera TS Margonem.
6. Terminy wydarzeń organizowanych na TS Margonem podawane będą ze stosownym wyprzedzeniem na TS oraz na Facebooku TS Margonem. Ustalaniem terminów wydarzeń zajmuje się Główny Administrator serwera TS Margonem lub Opiekun działu EVENTY.
7. Utrudnianie przeprowadzania eventu karane jest blokadą od 6 do 72h. Decyzję w tej kwestii podejmuje jedynie Opiekun działu bądź Główny Administrator serwera.

&3
Nagrody

1. Spis nagród, które użytkownik może otrzymać za udział oraz zajęcie określonych miejsc, jest dostępny w temacie na Forum TS Margonem: viewtopic.php?f=21&t=40
2. Maksymalny czas na odbiór nagrody zdobytej w evencie to 14 dni od daty zorganizowania/zakończenia (w przypadku eventów długoterminowych) danego wydarzenia.
3. Główny Administrator TS Margonem zastrzega sobie prawo do odmowy nagrodzenia użytkownika, jeśli występują ku temu solidne podstawy (np. złamanie Regulaminu serwera TS Margonem).

&4
Postanowienia końcowe

1. Obecny Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/04/2019r.
2. Obecny Regulamin zostaje zaakceptowany przez Głównego Administratora TS Margonem.
3. Główny Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Regulaminu Działu EVENTY z wcześniejszym poinformowaniem użytkowników minimum 3 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.
4. Wszelkie modyfikacje Regulaminu przez Opiekunów działu EVENTY muszą zostać zatwierdzone przez Głównego Administratora.
5. Decyzje w sprawach, które nie są uregulowane niniejszymi zasadami podejmowane są przez Głównego Administratora TS Margonem.

Zmiana oficjalnie weszła w życie.

Zablokowany