Regulamin działu ŚP

Dział, w którym znajdziecie spis wszystkich zasad obowiązujących na serwerze TS Margonem.

Moderator: Główny Administrator serwera

Awatar użytkownika
Varathiel
Główny Administrator
Posty: 288
Rejestracja: 31 maja 2018, 14:52
Nick na TS Margonem: Varathiel
Płeć: Mężczyzna

Regulamin działu ŚP

Post autor: Varathiel »

AKTUALNY REGULAMIN:

REGULAMIN ŚWIATY PRYWATNE:

&1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsze zasady obowiązują każdą osobę, która znajduje się w dziale ŚWIATY PRYWATNE.
2. Wkraczając do działu użytkownik akceptuje obowiązujące zasady i ponosi odpowiedzialność za niestosowanie się do nich.
3. Nieznajomość zasad nie zwalnia kogokolwiek z obowiązku ich przestrzegania. W dziale ŚWIATY PRYWATNE obowiązują również wszystkie zasady, które są przyjęte na TS Margonem.
4. Główną osobą nadzorującą dział jest Główny Administrator serwera TS Margonem, ma on ostateczne zdanie w sytuacjach wyjątkowych/spornych, w pozostałych sprawach decyzja należy do Opiekunów działu ŚWIATY PRYWATNE, kontakt z nimi: panel pomocy TS (https://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka ŚWIATY PRYWATNE)). Członkowie Administracji TS Margonem, którzy nie posiadają rangi Opiekuna działu ŚWIATY PRYWATNE nie ingerują w dział ŚWIATY PRYWATNE i nie odpowiadają na pytania z nim związane. Nie mogą tworzyć tam kanałów dedykowanych (np. Administracyjnych światów czy rekrutacyjnych) ani wprowadzać modyfikacji w nich.

&2
Prowadzenie rekrutacji na ŚP za pośrednictwem TS Margonem

1. Organizacja rekrutacji na ŚP poprzez TS możliwa jest tylko za zgodą Opiekuna działu ŚP/osoby nadzorującej dział na TS Margonem i wyłącznie po poinformowaniu na min. 1-3 dni wcześniej poprzez panel pomocy TS (zakładka ŚWIATY PRYWATNE) lub bezpośrednio na TS Margonem. Poinformować powinien Zarządca bądź osoba wyznaczona do przeprowadzenia takowej rekrutacji za zgodą Zarządcy danego serwera. Jeśli za rekrutację odpowiada inna osoba niż Zarządca, przedstawić należy dowód na zgodę Zarządcy.
2. W przypadku zgłoszenia rekrutacji prowadzonej za pośrednictwem TS Margonem, na czas naboru, osoba odpowiedzialna za nabór na świat otrzymuje pod głównym kanałem świata kanał o nazwie "REKRUTACJA - DATA", gdzie "DATA" oznacza czas końca rekrutacji. Osoba otrzymuje również rangę Channel Admin (Rekrutacja ŚP) na takowym kanale. Przydzielaniem kanałów zajmują się wyłącznie Opiekunowie działu ŚP na TS Margonem/osoba nadzorująca dział. Po zakończeniu rekrutacji kanał jest usuwany.
3. Jeśli rekrutacja na ŚP organizowana za pośrednictwem TS Margonem będzie łamać Regulamin serwera, Etykietę gracza Margonem czy Regulamin gry bądź Zasady Światów Prywatnych, nie zostanie na nią wyrażona zgoda, a każdy taki przypadek zostanie przekazany Administracji Margonem.pl wraz z odpowiednią adnotacją.
4. Podczas przeprowadzania rekrutacji na ŚP za pośrednictwem TS Margonem ma prawo w niej uczestniczyć Opiekun działu ŚP na TS Margonem/osoba nadzorująca dział celem weryfikacji jej poprawności.

&3
Ogólne zasady obowiązujące w dziale

1. Nadawaniem rang CA na kanałach ŚP oraz bieżącą obsługą dot. skarg/zażaleń zajmują się wszyscy członkowie Administracji TS, pod warunkiem, że kanał nie posiada wyznaczonego Opiekuna.
2. Nadawaniem rang Zarządców ŚP zajmują się jedynie Opiekunowie działu ŚP na TS Margonem/osoba nadzorująca dział. Inni członkowie Administracji nie mogą tego robić.
3. Każdy Zarządca ŚP, który korzysta z TS Margonem i ma nadaną rangę ZŚP (1/2) ma prawo wnioskować o założenie kanału Administracyjnego, który służyć ma pomocy w kwestii kontaktu z zarządem serwera. Kanał ten jest na stałe zwolniony z aktywności na kanale, nie posiada odrębnego CA, zarządza nim jedynie Zarządca serwera prywatnego. Kanał ten sortowany jest na 1 miejscu pod nazwą świata. Musi on być zabezpieczony hasłem, nie może posiadać podkanałów, jego nazwa nie może być modyfikowana. Zakładaniem takich kanałów zajmują się jedynie Opiekunowie działu ŚP na TS Margonem/osoba nadzorująca dział. Dodatkowo, jeśli ZŚP nie korzysta z TS Margonem (nie jest podany w opisie kanału głównego świata) - kanał Administracyjny świata nie zostanie założony. SM/MC serwera nie mogą wnosić o jego założenie.
4. Zarządca ŚP, który korzysta z TS Margonem i ma nadaną rangę ZŚP (1/2) ma prawo do zablokowania kanału świata wpisując tam hasło. Jeżeli Zarządca ŚP zdecyduje się na wpisanie hasła to w przypadku nieznacznych naruszeń Regulaminu interweniować powinny osoby zarządzające kanałem (kick), bany za zablokowane hasłem kanały ŚP przydziela się tylko w przypadku poważniejszych przewinień (np. udostępnianie danych osobowych).
5. Zarządca ŚP ma prawo do ubiegania się o ikonkę indywidualną na kanale świata. Zarządca ubiegający się o taką ikonkę powinien skontaktować się z Administracją TS Margonem.

&4
Postanowienia końcowe

1. Obecny Regulamin wchodzi w życie z dniem 15/05/2018r.
2. Obecny Regulamin zostaje zaakceptowany przez Głównego Administratora TS Margonem.
3. Główny Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Regulaminu Działu ŚWIATY PRYWATNE z wcześniejszym poinformowaniem użytkowników minimum 3 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.
4. Wszelkie modyfikacje Regulaminu przez Opiekunów działu ŚWIATY PRYWATNE muszą zostać zatwierdzone przez Głównego Administratora.

Awatar użytkownika
Varathiel
Główny Administrator
Posty: 288
Rejestracja: 31 maja 2018, 14:52
Nick na TS Margonem: Varathiel
Płeć: Mężczyzna

Re: Regulamin działu ŚP

Post autor: Varathiel »

Za 3 dni (28/09/2017) zmienione zostaną zasady obowiązujące w dziale ŚP na TS Margonem.

Nowe zasady:

1. Nadawaniem rang CA na kanałach ŚP oraz bieżącą obsługą dot. skarg/zażaleń zajmują się wszyscy członkowie Administracji TS, pod warunkiem, że kanał nie posiada wyznaczonego Opiekuna.
2. Nadawaniem rang Zarządców ŚP zajmuje się jedynie Varathiel, Kartofel oraz Miro. Inni członkowie Administracji nie mogą tego robić.
3. Organizacja rekrutacji na ŚP poprzez TS możliwa jest tylko za zgodą Opiekuna działu ŚP na TS Margonem i wyłącznie po poinformowaniu min. 1-3 dni wcześniej poprzez panel pomocy TS (zakładka ŚWIATY PRYWATNE) lub bezpośrednio na TS Margonem. Poinformować powinien Zarządca bądź osoba wyznaczona do przeprowadzenia takowej rekrutacji za zgodą Zarządcy danego serwera. Jeśli za rekrutację odpowiada inna osoba niż Zarządca, przedstawić należy dowód na zgodę Zarządcy.
4. W przypadku zgłoszenia rekrutacji prowadzonej za pośrednictwem TS Margonem, na czas naboru, osoba odpowiedzialna za nabór na świat otrzymuje pod głównym kanałem świata kanał o nazwie "REKRUTACJA - DATA", gdzie "DATA" oznacza czas końca rekrutacji. Osoba otrzymuje również rangę Channel Admin (Rekrutacja ŚP) na takowym kanale. Przydzielaniem kanałów zajmują się wyłącznie Varathiel, Kartofel oraz Miro. Na kanale tym nie ma obowiązku aktualizacji daty. Po zakończeniu rekrutacji kanał jest kasowany.
5. Jeśli rekrutacja na ŚP organizowana za pośrednictwem TS Margonem będzie łamać Regulamin serwera, Etykietę gracza Margonem czy Regulamin gry bądź Zasady Światów Prywatnych, nie zostanie na nią wyrażona zgoda, a każdy taki przypadek zostanie przekazany wyznaczonej osobie w firmie Garmory wraz z odpowiednią adnotacją.
6. Podczas przeprowadzania rekrutacji na ŚP za pośrednictwem TS Margonem ma prawo w niej uczestniczyć Varathiel, Kartofel bądź Miro celem weryfikacji jej poprawności.
7. Każdy Zarządca ŚP, który korzysta z TS Margonem i ma nadaną rangę ZŚP (1/2) ma prawo wnioskować o założenie kanału Administracyjnego, który służyć ma pomocy w kwestii kontaktu z zarządem serwera. Kanał ten jest na stałe zwolniony z aktualizacji daty, nie posiada odrębnego CA, zarządza nim jedynie Zarządca serwera prywatnego. Kanał ten sortowany jest na 1 miejscu pod nazwą świata. Musi on być zabezpieczony hasłem, nie może posiadać podkanałów, jego nazwa nie może być modyfikowana. Zakładaniem takich kanałów zajmuje się Varathiel, Kartofel oraz Miro. Dodatkowo, jeśli ZŚP nie korzysta z TS Margonem (nie jest podany w opisie kanału głównego świata) - kanał Administracyjny świata nie zostanie założony. SM/MC serwera nie mogą wnosić o jego założenie.
8. W przypadkach, które nie są określone w powyższych punktach, ostateczne zdanie należy do Głównego Administratora serwera. W sprawie działu ŚP na TS Margonem odpowiedzi udzielają również Kartofel i Miro, jako osoby wyznaczone do tego typu czynności.
9. Administracja TS Margonem zastrzega sobie prawo do możliwości edycji powyższych zasad z wcześniejszym poinformowaniem użytkowników minimum 3 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.

Zmiana ma na celu dopracowanie kwestii rekrutacji na Światy Prywatne za pośrednictwem TS Margonem.

Zmiana oficjalnie weszła w życie.

Awatar użytkownika
Varathiel
Główny Administrator
Posty: 288
Rejestracja: 31 maja 2018, 14:52
Nick na TS Margonem: Varathiel
Płeć: Mężczyzna

Re: Regulamin działu ŚP

Post autor: Varathiel »

Dnia 15/05/2018 zostanie zmieniony/dopracowany Regulamin działu ŚP na TS Margonem.

REGULAMIN ŚWIATY PRYWATNE:

&1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze zasady obowiązują każdą osobę, która znajduje się w dziale ŚWIATY PRYWATNE.
2. Wkraczając do działu użytkownik akceptuje obowiązujące zasady i ponosi odpowiedzialność za niestosowanie się do nich.
3. Nieznajomość zasad nie zwalnia kogokolwiek z obowiązku ich przestrzegania. W dziale ŚWIATY PRYWATNE obowiązują również wszystkie zasady, które są przyjęte na TS Margonem.
4. Główną osobą nadzorującą dział jest Główny Administrator serwera TS Margonem, ma on ostateczne zdanie w sytuacjach wyjątkowych/spornych, w pozostałych sprawach decyzja należy do Opiekunów działu ŚWIATY PRYWATNE, kontakt z nimi: panel pomocy TS (http://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka ŚWIATY PRYWATNE)). Członkowie Administracji TS Margonem, którzy nie posiadają rangi Opiekuna działu ŚWIATY PRYWATNE nie ingerują w dział ŚWIATY PRYWATNE i nie odpowiadają na pytania z nim związane. Nie mogą tworzyć tam kanałów dedykowanych (np. Administracyjnych światów czy rekrutacyjnych) ani wprowadzać modyfikacji w nich.

&2
Prowadzenie rekrutacji na ŚP za pośrednictwem TS Margonem
1. Organizacja rekrutacji na ŚP poprzez TS możliwa jest tylko za zgodą Opiekuna działu ŚP/osoby nadzorującej dział na TS Margonem i wyłącznie po poinformowaniu na min. 1-3 dni wcześniej poprzez panel pomocy TS (zakładka ŚWIATY PRYWATNE) lub bezpośrednio na TS Margonem. Poinformować powinien Zarządca bądź osoba wyznaczona do przeprowadzenia takowej rekrutacji za zgodą Zarządcy danego serwera. Jeśli za rekrutację odpowiada inna osoba niż Zarządca, przedstawić należy dowód na zgodę Zarządcy.
2. W przypadku zgłoszenia rekrutacji prowadzonej za pośrednictwem TS Margonem, na czas naboru, osoba odpowiedzialna za nabór na świat otrzymuje pod głównym kanałem świata kanał o nazwie "REKRUTACJA - DATA", gdzie "DATA" oznacza czas końca rekrutacji. Osoba otrzymuje również rangę Channel Admin (Rekrutacja ŚP) na takowym kanale. Przydzielaniem kanałów zajmują się wyłącznie Opiekunowie działu ŚP na TS Margonem/osoba nadzorująca dział. Po zakończeniu rekrutacji kanał jest usuwany.
3. Jeśli rekrutacja na ŚP organizowana za pośrednictwem TS Margonem będzie łamać Regulamin serwera, Etykietę gracza Margonem czy Regulamin gry bądź Zasady Światów Prywatnych, nie zostanie na nią wyrażona zgoda, a każdy taki przypadek zostanie przekazany Administracji Margonem.pl wraz z odpowiednią adnotacją.
4. Podczas przeprowadzania rekrutacji na ŚP za pośrednictwem TS Margonem ma prawo w niej uczestniczyć Opiekun działu ŚP na TS Margonem/osoba nadzorująca dział celem weryfikacji jej poprawności.

&3
Ogólne zasady obowiązujące w dziale
1. Nadawaniem rang CA na kanałach ŚP oraz bieżącą obsługą dot. skarg/zażaleń zajmują się wszyscy członkowie Administracji TS, pod warunkiem, że kanał nie posiada wyznaczonego Opiekuna.
2. Nadawaniem rang Zarządców ŚP zajmują się jedynie Opiekunowie działu ŚP na TS Margonem/osoba nadzorująca dział. Inni członkowie Administracji nie mogą tego robić.
3. Każdy Zarządca ŚP, który korzysta z TS Margonem i ma nadaną rangę ZŚP (1/2) ma prawo wnioskować o założenie kanału Administracyjnego, który służyć ma pomocy w kwestii kontaktu z zarządem serwera. Kanał ten jest na stałe zwolniony z aktywności na kanale, nie posiada odrębnego CA, zarządza nim jedynie Zarządca serwera prywatnego. Kanał ten sortowany jest na 1 miejscu pod nazwą świata. Musi on być zabezpieczony hasłem, nie może posiadać podkanałów, jego nazwa nie może być modyfikowana. Zakładaniem takich kanałów zajmują się jedynie Opiekunowie działu ŚP na TS Margonem/osoba nadzorująca dział. Dodatkowo, jeśli ZŚP nie korzysta z TS Margonem (nie jest podany w opisie kanału głównego świata) - kanał Administracyjny świata nie zostanie założony. SM/MC serwera nie mogą wnosić o jego założenie.
4. Zarządca ŚP, który korzysta z TS Margonem i ma nadaną rangę ZŚP (1/2) ma prawo do zablokowania kanału świata wpisując tam hasło. Jeżeli Zarządca ŚP zdecyduje się na wpisanie hasła to w przypadku nieznacznych naruszeń Regulaminu interweniować powinny osoby zarządzające kanałem (kick), bany za zablokowane hasłem kanały ŚP przydziela się tylko w przypadku poważniejszych przewinień (np. udostępnianie danych osobowych).
5. Zarządca ŚP ma prawo do ubiegania się o ikonkę indywidualną na kanale świata. Zarządca ubiegający się o taką ikonkę powinien skontaktować się z Administracją TS Margonem.

&4
Postanowienia końcowe
1. Obecny Regulamin wchodzi w życie z dniem 15/05/2018r.
2. Obecny Regulamin zostaje zaakceptowany przez Głównego Administratora TS Margonem.
3. Główny Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Regulaminu Działu ŚWIATY PRYWATNE z wcześniejszym poinformowaniem użytkowników minimum 3 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.
4. Wszelkie modyfikacje Regulaminu przez Opiekunów działu ŚWIATY PRYWATNE muszą zostać zatwierdzone przez Głównego Administratora.

Zmiana oficjalnie weszła w życie.

Zablokowany