Regulamin serwera TS Margonem

Dział, w którym znajdziecie spis wszystkich zasad obowiązujących na serwerze TS Margonem.

Moderator: Główny Administrator serwera

Awatar użytkownika
Varathiel
Główny Administrator
Posty: 288
Rejestracja: 31 maja 2018, 14:52
Nick na TS Margonem: Varathiel
Płeć: Mężczyzna

Regulamin serwera TS Margonem

Post autor: Varathiel »

AKTUALNY REGULAMIN!
KORZYSTAJĄC Z SERWERA TS3 MARGONEM AKCEPTUJESZ REGULAMIN!
Regulamin obowiązuje od: 16/10/19


Regulamin serwera TS3 Margonem

I. ADMINISTRACJA SERWERA TS3 MARGONEM ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Edycji treści niniejszych zasad w każdej chwili - Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanych zmianach na 7 dni przed ich wejściem w życie.
2. Usunięcia bądź odmowy ustawienia/zmiany Użytkownikowi avatara, ikony indywidualnej lub kanałowej czy opisu bez podania przyczyny.
3. Nadawania wyższych kar niż te przewidziane w niniejszych zasadach wobec osób łamiących Regulamin notorycznie (recydywa).
4. Przekazywania Administracji gry Margonem.pl informacji o blokowanych za przewinienia powiązane z grą Margonem (nielegalny handel) Użytkownikach, celem wyciągnięcia konsekwencji w grze.
5. Korzystania z botów podsłuchowych celem weryfikacji złamania Regulaminu.
6. Odmowy założenia kanału bez podania przyczyny.
7. Usunięcia bądź zablokowania kanału bez podania przyczyny.
8. Wycofania ukrycia kanału bez podania przyczyny.
9. Wyrejestrowania Użytkownika bez podania przyczyny.
10. Indywidualnej oceny sytuacji oraz nadania kary za przewinienia, które nie są ujęte w niniejszych zasadach. W przypadkach spornych decyzję podejmuje zawsze Główny Administrator TS Margonem.
11. Tworzenia działów/stref/eventów/wydarzeń/rang/kanałów tematycznych z możliwością posiadania przez nie odrębnych zasad funkcjonowania.
12. Zwolnienia Użytkownika z obowiązku aktualizacji daty na okres czasowy/stały.

II. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Każdego Użytkownika serwera TS Margonem obowiązują Regulaminy dostępne w obrębie serwera oraz zasady obowiązujące w grze Margonem.pl – linki
2. Nieznajomość zasad nie zwalnia z ich przestrzegania.
3. Osoby zarządzające kanałami prywatnymi/klanowymi/tymczasowymi mają prawo do usunięcia niechcianego Użytkownika bez podania przyczyny (brak powodu wyrzucenia).
5. Po miesiącu od pierwszego połączenia na danym identyfikatorze Użytkownik otrzymuje możliwość wyboru własnej, indywidualnej ikony. Celem otrzymania ikony należy kontaktować się z Administracją serwera. Liczy się staż na identyfikatorze obecnie posiadanym - jeśli Użytkownik utraci dostęp do poprzedniego identyfikatora musi odczekać miesiąc do nałożenia nowej ikony.
6. Ikonę kanałową można otrzymać po miesiącu od daty stworzenia kanału widocznej w jego opisie. Ikona może być różna od ikony osoby zarządzającej kanałem.
7. Ikona Użytkownika musi mieć rozmiar 16x16 pixeli i powinna być dostarczona w formacie .jpg lub .png. Administracja nie wykonuje ikon dla Użytkowników oraz nie zmienia ich rozmiaru.
8. Po miesiącu od pierwszego połączenia na danym identyfikatorze Użytkownik otrzymuje możliwość wyboru własnego, indywidualnego opisu. Celem otrzymania opisu należy kontaktować się z Administracją serwera. Liczy się staż na identyfikatorze obecnie posiadanym - jeśli Użytkownik utraci dostęp do poprzedniego identyfikatora musi odczekać miesiąc do nałożenia nowego opisu.
9. Opis Użytkownika musi być zgodny z zasadami panującymi na TS Margonem. Jego długość nie może przekraczać 200 znaków łącznie ze spacjami.
10. Wybór opisu/ikony Użytkownika powinien być jednorazowy.

III. OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TS MARGONEM
1. Zakaz umieszczania treści wulgarnych, rasistowskich, o wydźwięku dwuznacznym, erotycznym oraz obraźliwych dla Administracji serwera oraz gry Margonem.pl.
2. Zakaz podszywania się pod Użytkowników, Administrację serwera oraz gry Margonem.pl
3. Zakaz udostępniania danych osobowych Użytkowników.
4. Zakaz reklamowania innych serwerów do komunikacji głosowej, niezależnie od platformy.
5. Zakaz modyfikacji przez Użytkowników kanałów pod kątem ustawień wyświetlania na tzw. spacery.
6. Zakaz wysyłania linków straszących (screamerów), freezujących, wyłudzających IP oraz skróconych przy użyciu popularnych skracarek linków.
7. Dowody łamania Regulaminu akceptowane są jedynie w formie filmów/zrzutów ekranu zarejestrowanych programami bądź urządzeniami zewnętrznymi. Za takie urządzenia bądź programy uznaje się wszystkie, które posiadają możliwość jednoczesnej rejestracji obrazu i dźwięku.
8. Zakaz posiadania nicków typu "TeamSpeakUser", "Ja", zawierających same znaki interpunkcyjne, cyfry czy napisanych w całości lub przeważającej większości wzorkiem bądź cyrylicą. Nicki nie mogą również rozciągać widoku w drzewie kanałów - muszą być czytelne.
9. Kary wyznaczane Użytkownikom opisuje rozdział “VII” niniejszego Regulaminu.
10. Ważność dowodów na łamanie Regulaminu wynosi 24h od momentu zapisu zdarzenia.
11. Administracja może nakładać kary nie tylko za przewinienia udokumentowane przez Użytkowników, może także karać za sytuacje, w których przynajmniej jeden z członków Administracji był świadkiem zdarzenia (na identyfikatorze głównym lub bocie podsłuchowym).
12. Zakaz organizowania tzw. tyralni pod jakąkolwiek postacią na całym serwerze.
13. W przypadku przewinień zapisanych w logach serwera, istnieje możliwość nadania kary za przewinienia popełnione do 30 dni wstecz.

IV. KANAŁY ŚWIATÓW PUBLICZNYCH I ŚWIATÓW PRYWATNYCH
1. Osoby pilnujące porządku na kanałach światów publicznych oraz prywatnych wybierane są przez Opiekunów kanałów.
2. Opiekunem kanału zawsze jest członek Administracji serwera.
3. Jeśli kanał nie posiada wyznaczonego Opiekuna, każdy Administrator może wyznaczyć osobę pilnującą porządku na kanale świata publicznego/prywatnego.
4. Osoby pilnujące porządku na kanałach światów publicznych/prywatnych zobligowane są do aktualizacji daty umieszczonej w polu tematu kanału. Administracja serwera ma prawo do zwolnienia Użytkownika z aktualizacji daty na okres czasowy/stały.
5. Osobom pilnujących porządku na kanałach światów publicznych/prywatnych zakazuje się modyfikacji pola tematu w miejscu dotyczącym innej osoby posiadającej uprawnienia na danym kanale.
6. Osoby pilnujące porządku na kanałach światów publicznych/prywatnych obowiązuje zakaz blokowania kanału czy ograniczania do niego dostępu poprzez ustawianie wymaganej mocy głosu. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja problemowa (np. troll na kanale) i nieobecność na serwerze któregokolwiek z Administratorów. Wtedy na czas określony można kanał w podany sposób edytować. Po ustąpieniu sytuacji problemowej osoba pilnująca porządku na kanale jest zobligowana do przywrócenia poprzedniej konfiguracji kanału.
7. Zakaz używania modulatorów głosu.
8. Zakaz nagrywania programem wewnętrznym TS.
9. Zakaz puszczania muzyki/śpiewania. Do tego celu istnieje dział MUZYKA.
10. Dodatkowe zasady obowiązujące w dziale kanałów światów prywatnych dostępne są tutaj -> link
11. Na kanałach światów publicznych/prywatnych istnieje możliwość otrzymania kanałowych rang karnych. Szerzej opisuje to ten -> link artykuł.
12. Na kanałach światów publicznych istnieje system premiowy dla Channel Adminów. Szerzej opisuje to ten -> link artykuł.

V. KANAŁY KLANOWE
1. Główną osobą decyzyjną (poza Administracją TS) w sprawach kanału klanowego jest Założyciel klanu. Jeśli nie korzysta on z TS Margonem, jego rolę pełnią Opiekunowie kanału klanowego.
2. Założyciel klanu może wyznaczyć Opiekunów kanału klanowego. Nie jest to obowiązkiem.
3. Jeśli Założyciel klanu nie korzysta z TS Margonem, jeden Opiekun kanału klanowego może powołać kolejnego Opiekuna do pomocy na kanale.
4. Osoby zarządzające kanałami klanowymi i prywatnymi są zobowiązane do pilnowania przestrzegania zasad na swoim kanale.
5. Poważne złamanie zasad na kanałach klanowych może prowadzić do usunięcia kanału. Decyzje podejmuje Administracja TS.
6. Daty otrzymania kanałów będą umieszczone w ich opisach.
7. Założenie kanału klanowego wymaga wiedzy i zgody Założyciela klanu w grze Margonem.
8. Liczba postaci w klanie wymagana do założenia kanału na TS Margonem wynosi 10.
9. Nazwa kanału klanowego musi być taka sama, jak nazwa klanu w grze.
10. Usunięcie klanu w grze powoduje usunięcie kanału klanowego.
11. Kanał klanowy może mieć maksymalnie 4 podkanały stałe. Pierwszy dostępny jest po od razu po utworzeniu kanału klanowego, drugi po 7 dniach od jego założenia, trzeci po 14 dniach, a czwarty po 30 dniach od momentu założenia głównego kanału klanu.
12. Założyciel klanu może tworzyć tymczasowe podkanały pod kanałem swojego klanu. Obowiązują na nich wszystkie zasady analogiczne do tych na podkanałach stałych.
13. Nagrywanie rozmów programem wewnętrznym TS dozwolone jedynie za zgodą osób zarządzających kanałem bądź obecnych uczestników kanału.
14. Puszczanie muzyki/śpiewanie dozwolone jedynie za zgodą osób zarządzających kanałem bądź obecnych uczestników kanału.
15. Administracja TS nie wchodzi na zamknięte kanały w celu podsłuchiwania.
16. Kanały klanowe po usunięciu hasła nie stają się kanałami publicznymi. W pierwszej kolejności interwencje powinny być podejmowane przez osoby zarządzające kanałami.
17. Aby posiadać kanał klanowy, osoba występująca o jego założenie musi być w klanie. Dotyczy to również każdej osoby z rangą Opiekuna kanału klanowego.
18. Osoby zarządzające kanałami klanowymi mają prawo do nadawania tematycznych/karnych rang kanałowych.
19. Kanały są sprawdzane przez bota. Brak aktywności na kanale przez 7 dni powoduje jego usunięcie.

VI. KANAŁY PRYWATNE
1. Właściciel kanału prywatnego zobowiązany jest do pilnowania przestrzegania Regulaminu na jego kanale.
2. Kanał prywatny może mieć maksymalnie 3 podkanały stałe. Pierwszy dostępny jest po 7 dniach od założenia kanału prywatnego, drugi po 14 dniach od jego założenia, a trzeci jedynie w drodze konkursów/eventów/imprez.
3. Daty otrzymania kanałów będą umieszczone w ich opisach.
4. Puszczanie muzyki/śpiewanie dozwolone jedynie za zgodą osób zarządzających kanałem bądź obecnych uczestników kanału.
5. Administracja TS nie wchodzi na zamknięte kanały w celu podsłuchiwania.
6. Poważne złamanie zasad na kanałach klanowych może prowadzić do usunięcia kanału. Decyzje podejmuje Administracja TS.
7. Kanały prywatne po usunięciu hasła nie stają się kanałami publicznymi. W pierwszej kolejności interwencje powinny być podejmowane przez osoby zarządzające kanałami.
8. Właściciel kanału prywatnego ma prawo do nadawania kanałowych rang tematycznych/karnych.
9. Właściciel kanału prywatnego ma prawo do przekazania swojego kanału innej osobie.
10. Kanały są sprawdzane przez bota. Brak aktywności na kanale przez 7 dni powoduje jego usunięcie.

VII. TARYFIKATOR KAR
1. Skakanie po kanałach - 15 min. bana (dla osób bez weryfikacji) - 1-3h bana (dla osób z weryfikacją). W godzinach 21:00 - 8:00 do przewinienia dodawane jest +12h ze względu na porę nocną.
2. Wchodzenie na Dyżurkę Administracji bez potrzeby (np. w celu trollowania Administratora/użytkowników) - 2h bana. W godzinach 21:00 - 8:00 do przewinienia dodawane jest +12h ze względu na porę nocną.
3. Spamowanie poke'ami - 15min-1h bana (w przypadku recydywy ban na poke). W godzinach 21:00 - 8:00 do przewinienia dodawane jest +12h ze względu na porę nocną.
4. Puszczanie muzyki/śpiewanie/używanie modulatora głosu na kanałach publicznych - 2 dni bana.
5. Nagrywanie bez zgody na kanałach publicznych - 1 dzień bana.
6. Nadużywanie rangi CA na kanałach światów publicznych/prywatnych - 3 dni bana.
7. Utrudnianie rozmów na kanałach publicznych (do utrudniania zaliczamy wydawanie nieprzyjemnych dźwięków, przekrzykiwanie się, specjalne ustawianie przegłosu, recytowanie uniemożliwiające/utrudniające rozmowę innym użytkownikom), brak kultury osobistej, wulgarność wypowiedzi – 30min - 3 dni bana. W godzinach 21:00 - 8:00 do przewinienia dodawane jest +12h ze względu na porę nocną (jeśli kara nadana przez Administratora nie jest dłuższa niż 12h.)
8. Wulgarny nick/avatar/nazwa kanału - 1-12h bana, jeśli obraża użytkownika/Administratora - blokada zgodna z punktem 10 Taryfikatora (w przypadku recydywy ban na avatary). W przypadku umieszczania w nickach/avatarach/nazwach kanału skrótów uznawanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe, Administracja jednorazowo ostrzega użytkownika. Jeśli nie przyniesie to rezultatu i skrót nie zostanie usunięty, nakłada się karę za wulgarny skrót. W przypadku skrótów dobrowolne przyznanie się gracza podczas rozmowy z Administratorem może stanowić powód skrócenia kary o maksymalnie 50%. W godzinach 21:00 - 8:00 do przewinienia dodawane jest +12h ze względu na porę nocną (jeśli kara nadana przez Administratora nie jest dłuższa niż 12h.)
9. Podszywanie się pod użytkowników - 7 dni bana, pod Administrację Margonem lub TS'a - 30 dni bana (recydywa - perm). Zgłoszenie powinno zostać nadesłane przez osobę poszkodowaną, jednakże w przypadku osób zbanowanych na stałe i ustawiania sobie ich nicków, Administracja jednorazowo po potwierdzeniu tożsamości osoby wyrzuca osobę z serwera. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, nakladana jest kara za podszywanie się pod użytkowników.
10. Obraza użytkowników (tylko udowodniona screenami, usłyszana przez Administrację) - 1h-3dni bana. W godzinach 21:00 - 8:00 do przewinienia dodawane jest +12h ze względu na porę nocną (jeśli kara nadana przez Administratora nie jest dłuższa niż 12h.)
11. Rozsyłanie zdjęć, danych osobowych innych użytkowników bez ich zgody (zgłoszenie tylko od osoby poszkodowanej) - 30 dni bana (recydywa - perm).
12. Działanie na niekorzyść serwera (freezowanie, ddosowanie, wyłudzanie IP) - ban stały.
13. Nielegalne formy handlu
1) handel niezwiązany z grą Margonem (PSC czy inne) - 14 dni bana
2) handel związany w jakikolwiek sposób z grą Margonem (wszystko, co wymienione w Taryfikatorze gry) - ban stały
14. Wysyłanie linków straszących (w jakiejkolwiek formie, decyzje podejmuje członek Administracji) – 3 dni bana.
15. Reklama innego TS'a/komunikatora - ban stały.
16. Omijanie bana - ban stały - (blokadę nadaje się danej OSOBIE, nie tylko na identyfikator. Wchodząc na innym komputerze/id/ip ma miejsce omijanie blokady! Nie tolerujemy także omijania po to, by wyjaśnić powód nadanej blokady, od odwołań jest Panel pomocy - https://pomoc.tsmargonem.pl) - w przypadku wykrycia przez Administrację omijania bana przez osobę ukaraną, na główne ID (to, które jako pierwsze otrzymało bana) nakładana jest blokada stała, a na każde ID, które zostało użyte do ominięcia blokady nakładana jest ranga Trolla blokująca rozmowy/pisanie wiadomości/dołączanie do kanałów oraz 6h bana. Dodatkowo, każde kolejne wejście na TS na ID z rangą Trolla to kolejna blokada.
17. Celowe zachęcanie użytkowników do łamania Regulaminu - 1 dzień bana.
18. Celowe i potwierdzone przez Administratora ukrywanie przez osobę zarządzającą kanałem świata publicznego/prywatnego, kanałem prywatnym/klanowym czy tymczasowym (która jest tego w pełni świadoma) osoby z banem stałym na TS - 1 dzień bana dla osoby zarządzającej kanałem ukrywającej osobę (w przypadku recydywy odebranie rangi osobie zarządzającej kanałem z blokadą posiadania w przyszłości/usunięcie kanału.)
19. Linki referencyjne - 1 dzień bana.
20. Wulgarna wiadomość pożegnalna (disconnect message) - 1 dzień bana.
21. Udostępnianie treści o charakterze erotycznym (przez erotykę rozumiemy wszystkie treści o charakterze dwuznacznym, które nie są pornografią) – 3-7 dni bana
22. Udostępnianie treści o charakterze pornograficznym - 14-30 dni bana, zależnie od przewinienia.
23. Udostępnianie treści nawołujących do nienawiści ze względu na rasę, płeć, przekonania itp., propagowanie faszyzmu i innych ideologii totalitarnych - 30 dni bana.
24. Nadużywanie uprawnień rang wygranych w konkursach - odebranie rangi, w uzasadnionych przypadkach 1-3 dni bana.
25. Organizowanie “Tyralni” pod jakąkolwiek postacią - 3 dni bana.
26. W przypadkach nieujętych w żadnym z powyższych punktów Administracja zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny zaistniałej sytuacji i nadanie kary według własnego uznania.

VIII. Kontakt z Administracją
1. Do kontaktu z Administracją TS służy dedykowany panel pomocy, którego adres to https://pomoc.tsmargonem.pl.
2 Wszystkie zgłoszenia dotyczące serwera TS Margonem rozpatrywane są na panelu pomocy. Administracja Ts Margonem nie korzysta ani nie rozpatruje spraw związanych z TS za pomocą innych zewnętrznych komunikatorów.
3. Kontakt mailowy dostępny jest wyłącznie z Głównym Administratorem TS Margonem. W sprawach związanych ze współpracą należy kontaktować się wyłącznie na adres ts3@margonem.pl, w sprawach technicznych/organizacyjnych na maila administrator@tsmargonem.pl.
4. Każdemu użytkownikowi, który został zbanowany, przysługuje prawo do złożenia odwołania w ciągu 30 dni od dnia nadania blokady.
5. Jeśli blokada została nadana dawniej, niż 30 dni wstecz od złożenia odwołania, wątek na panelu należy skierować do Głównego Administratora TS Margonem.
6. Administracja TS Margonem ma obowiązek przedstawić osobie ukaranej informacje dotyczące jej przewinienia, jeśli osoba ukarana o to poprosi.
7. Administracja TS nie przekazuje dowodów (screeny/nagrania), informuje jedynie o dokładnym opisie sytuacji, z możliwością uwzględnienia cytatów.
8. Jakiekolwiek informacje na temat blokad nie są udzielane osobom trzecim.
9. Jeżeli w ciągu 7 dni od ostatniej odpowiedzi Administratora TS użytkownik nie odpisze na wiadomość, wątek zostaje automatycznie zamknięty.
10. W pierwszej kolejności na odwołanie gracza odpisuje osoba, która nałożyła karę, jeśli użytkownik wyrazi jasną prośbę - wątek zostaje skierowany do Głównego Administratora TS Margonem.
11. Decyzje Głównego Administratora TS Margonem w kwestii odwołań od kar uznaje się za wiążące i nie podlegają one dalszemu odwołaniu.