Regulamin działu MUZYKA -> KARAOKE

Dział, w którym znajdziecie spis wszystkich zasad obowiązujących na serwerze TS Margonem.

Moderator: Główny Administrator serwera

Awatar użytkownika
Varathiel
Główny Administrator
Posty: 288
Rejestracja: 31 maja 2018, 14:52
Nick na TS Margonem: Varathiel
Płeć: Mężczyzna

Regulamin działu MUZYKA -> KARAOKE

Post autor: Varathiel »

AKTUALNY REGULAMIN

REGULAMIN DZIAŁU KARAOKE:

&1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsze zasady obowiązują każdą osobę, która znajduje się w dziale KARAOKE.
2. Wkraczając do działu użytkownik akceptuje obowiązujące zasady i ponosi odpowiedzialność za niestosowanie się do nich.
3. Nieznajomość zasad nie zwalnia kogokolwiek z obowiązku ich przestrzegania. W dziale KARAOKE obowiązują również wszystkie zasady, które są przyjęte na TS Margonem.
4. Główną osobą nadzorującą dział jest Główny Administrator serwera TS Margonem, ma on ostateczne zdanie w sytuacjach wyjątkowych/spornych, w pozostałych sprawach decyzja należy do Opiekunów działu KARAOKE, kontakt z nimi: panel pomocy TS (https://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka KARAOKE)). Członkowie Administracji TS Margonem, którzy nie posiadają rangi Opiekuna działu KARAOKE nie ingerują w dział KARAOKE i nie odpowiadają na pytania z nim związane. Nie mogą tworzyć tam kanałów ani wprowadzać modyfikacji w nich.

&2
Opiekun Działu Karaoke zastrzega sobie prawo do:

1. Tworzenia Eventów i wydarzeń tematycznych w Dziale Karaoke, które nie są uwzględnione w zasadach działu, z możliwością posiadania przez nie odrębnych zasad funkcjonowania oraz nagród, co zatwierdza i koordynuje Główny Administrator TS Margonem.
2. Poproszenia Administratorów TS Margonem o pomoc w pilnowaniu porządku podczas eventów (banowanie, wyrzucanie userów łamiących zasady).
3. Organizowania zebrań z użytkownikami dotyczących Działu Karaoke.
4. Nadania rangi karnej w Dziale Karaoke. Zasady nadawania rangi karnej opisuje punkt &4 niniejszego regulaminu.
a) W przypadkach nieujętych w żadnym z punktów Opiekun Działu Karaoke zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny zaistniałej sytuacji i nadania rangi karnej według własnego uznania w konsultacji z Głównym Administratorem TS Margonem.
5. Oceny wykonywanego utworu pod kątem przyzwoitości (np. wulgaryzmy w piosence). W przypadkach uzasadnionych zastrzega się prawo do nałożenia kary zgodnie z zasadami Działu Karaoke i TS Margonem
6. Upomnienia słownego bądź pisemnego użytkownika/użytkowników, w przypadku nagannego zachowania.
7. Przerwania występu użytkownikowi w przypadku gdy ten zachowuje się niestosownie podczas wykonywania utworu bądź w przypadku gdy w wykonywanym utworze jest za dużo wulgaryzmów.
8. Nagrodzenia użytkownika za aktywność w Dziale Karaoke rangą wyróżniającą/talarami.
9. Przełożenia na inny dzień/godzinę bądź odwołania danego wydarzenia karaoke.

&3
Ogólne zasady w Dziale Karaoke

1. Organizator nie jest zobligowany do wręczania nagród za wydarzenia (jeśli takowe w danym wydarzeniu są udzielane), jeśli dana osoba złamała zasady przez co została zbanowana, została nadana jej ranga karna w dziale lub została zdyskwalifikowana z wydarzenia.
2. Piosenki wykonywane w Dziale Karaoke nie powinny zawierać wulgaryzmów. W przypadku wykonywania takiego utworu Organizator ma możliwość przerwania występu po zgłoszeniu tego przez użytkowników w wiadomości prywatnej, a w uzasadnionych przypadkach ukarania gracza zgodnie z punktem &4 zasad Działu Karaoke.
3. Zakazuje się używania kodeków innych niż Opus Voice z jakością 10 na kanałach w Dziale Karaoke. Tymczasowy Opiekun kanału Karaoke nie posiada prawa do edycji kodeków.
4. Zakazuje się nagrywania występów w dziale Karaoke. Wyjątkiem jest uzyskanie zgody od organizatora oraz osoby, która w danym momencie będzie śpiewać. Po uzyskaniu zgody osoba, która chce nagrywać otrzymuje rangę kanałową "Zezwolenie na nagrywanie" i może nagrywać programem wewnętrznym/zewnętrznym na TS. Jeśli ktoś będzie chciał prowadzić transmisję na żywo z wydarzenia, powinien uprzedzić organizatora, aby ten poinformował uczestników, że wszystkie występy będą rejestrowane.
5. Główny Administrator TS Margonem zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych za wydarzenia, które nie są uwzględnione w niniejszych zasadach działu. Może zrobić to osobiście bądź przydzielić je do rozdysponowania Opiekunom Działu Karaoke.

&4
Zasady nadawania rang karnych w Dziale Karaoke.

1. Opiekun Działu Karaoke ma prawo nadać na UID użytkownika za:
* wulgarne (ale nie godzące personalnie w inne osoby) zachowanie na czacie kanału w dziale
* w przypadku nadmiernego użycia wulgaryzmów w wykonywanym przez siebie utworze (po zgłoszeniu przez użytkowników)
* w przypadku nadmiernego spamowania na czacie kanału w dziale
* w przypadku niestosownego zachowania uczestnika podczas wykonywania utworu
2. Pierwsza "blokada" na karaoke nadawana jest na okres 1 tygodnia, każda kolejna jest 2 razy dłuższe od poprzedniej.
3. Osoby, którym została nadana ranga karna mają mniejsze szanse na dostanie się do Jury.

&5
Prowadzenie wydarzenia "For-fun"

1. Karaoke "For-fun" organizują tylko Opiekunowie działu Karaoke bądź Główny Administrator serwera TS Margonem.
2. Karaoke "For-fun" odbywa się w każdą sobotę miesiąca o godzinie 19:00. W każdą czwartą sobotę w miesiącu o godzinie 19:00, odbywa się karaoke z nagrodami, co opisuje punkt &6.
3. Na karaoke "For-fun" nie ma osób oceniających występy, jednak na prośbę osób przebywających na danym wydarzeniu karaoke można powołać grupę jurorów.
4. Na karaoke "For-fun" nie ma odgórnie ustalonej godziny zakończenia takiego karaoke.
5. Nie ma limitu występów. Każdy użytkownik TS Margonem może wykonać nielimitowaną liczbę utworów.
6. Na karaoke "For-fun" można również podjąć się wyzwań, za które można otrzymać Talary (wirtualną "walutę" TS Margonem):
a) Karaoke z modulatorem głosu - organizowane jest w każdą pierwszą sobotę w miesiącu.
*Modulatora głosu można używać jedynie na karaoke tematycznym, podczas wykonywania utworu. Używanie modulatora głosu poza wydarzeniem karaoke, zwłaszcza na kanałach publicznych może wiązać się z blokadą na TS, zgodnie z taryfikatorem TS Margonem. ODK nie bierze na siebie odpowiedzialności jeżeli użytkownik po wykonaniu utworu przejdzie na kanał publiczny (nie wyłączywszy modulatora) i otrzyma blokadę.*
b) Karaoke tematyczne - organizowane jest w każdą drugą sobotę w miesiącu.
c) Pojedynek wokalny na karaoke - organizowane jest w każdą trzecią sobotę w miesiącu.
d) Do utraty tchu - organizowane jest w piątą sobotę w miesiącu (o ile takowa występuje).
7. Wszystkie zasady dotyczące wyzwań na karaoke umieszczone są w odpowiednim temacie na Forum TS - viewtopic.php?f=22&t=51

&6
Prowadzenie wydarzenia z nagrodami

1. Karaoke z nagrodami organizuje tylko i wyłącznie Opiekun Działu Karaoke bądź Główny Administrator serwera TS Margonem.
2. Karaoke z nagrodami odbywa się raz w miesiącu, w czwartą sobotę w miesiącu o godzinie 19:00 na głównym kanale, który znajduje się na samej górze listy kanałów w tym dziale i w momencie, gdy nie jest organizowany główny konkurs, jest on zamknięty.
3. Na karaoke z nagrodami nie ma odgórnie ustalonej godziny zakończenia takiego karaoke.
4. Ocenianie na Karaoke z nagrodami jest dwuetapowe. Najpierw występy są oceniane przez jurorów w skali od 1 do 10. Następnie po wszystkich występach głosują użytkownicy. Za miejsca w ankiecie, w której głosują użytkownicy - uczestnicy otrzymują kolejno 15,10,5 punktów za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Punkty od jurorów i punkty z ankiety są sumowane i na podstawie tej sumy punktów wyłaniane jest podium na karaoke z nagrodami.
5. Do przeprowadzenia wydarzenia, jakim jest ogólny event Karaoke należy zorganizować kilka obiektywnych osób (od 2 do 6), które będą pełniły role Jury. Zajmuje się tym Opiekun Działu Karaoke, może on poprosić o pomoc Administrację TS.
a) ODK wybiera osoby do jury nie wcześniej niż w dniu, kiedy ma się odbyć karaoke
b) Aby zgłosić chęć zostania jurorem należy zgłosić się do ODK. Każdy ma szansę zostać jurorem za wyjątkiem osób opisanych w podpunkcie d).
c) Jury na Karaoke z nagrodami za swoją pomoc otrzymują w nagrodę talary.
d) Osoby, które dostają bany/zachowują się w naganny sposób na ts bądź otrzymali rangę karną w Dziale Karaoke - mają mniejsze szanse na zostanie jurorem na Karaoke.
6. Osoba, która zajęła pierwsze miejsce w poprzedniej edycji ma pierwszeństwo do wejścia w skład jury na następnym Karaoke z nagrodami. Jeżeli taka osoba zdecyduje się na ocenianie uczestników - ma prawo do wytypowania "Złotego głosu" - czyli osoby, która według niej zaśpiewała najlepiej.
7. Każdy występ uczestnika musi zostać oceniony w skali od 1 - 10.
8. Opiekun Działu Karaoke musi mieć bieżący dostęp do wyników.
9. Każda osoba biorąca udział w Karaoke z nagrodami otrzymuje 5 talarów.
10. Limit występów na karaoke z nagrodami wynosi 20 występów i każdy uczestnik może wykonać tylko 1 utwór.
11. Zapisywać się można dopiero po rozpoczęciu wydarzenia. Zapisywać się można u osoby prowadzącej karaoke (najczęściej jest to Opiekun Działu Karaoke).
12. W czasie organizacji wydarzenia na głównym kanale, pozostałe są zamykane na czas wydarzenia przez Opiekuna Działu Karaoke.
13. Wydarzenie kończy się wyłonieniem zwycięzcy, wręczeniem nagród oraz wpisaniem zwycięzcy w opis kanału “ZWYCIĘZCY KARAOKE”.
14. Ta sama osoba nie może wygrać wydarzenia w Dziale Karaoke dwa razy pod rząd. Funkcjonuje zasada "jednej przerwy", która oznacza, że użytkownik nie może otrzymać nagród w 2 konkursach z rzędu. Zasada ta obowiązuje tylko w przypadku pierwszego miejsca.
15. Po zakończeniu karaoke z nagrodami i rozdaniu nagród - jeżeli osoba prowadząca wyrazi zgodę - można zorganizować "after karaoke" czyli zwykłe karaoke bez nagród.
16. Nagroda publiczności wybierana jest w ankiecie wysyłanej przez ODK za pośrednictwem czatu kanału. W ankiecie wymienieni są wszyscy uczestnicy, których występy były punktowane przez Jury.

Nagrody, które można wygrać na Karaoke z nagrodami:

Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca:

Do wyboru ranga:
- sortująca wyżej na serwerze (na wzór Stałego bywalca)
- +25% talarów w wygranych konkursach na TS
- -25% na wszystkie rzeczy za talary
- indywidualna (ikona plus nazwa) z permisją do wyboru (omijanie haseł/blokada poke/wyświetlanie nazwy grupy w drzewie) do następnej edycji wydarzenia

+ 10% posiadanych przez siebie talarów

Nagroda za zajęcie drugiego miejsca:

Do wyboru ranga:
- +25% talarów w wygranych konkursach na TS
- -25% na wszystkie rzeczy za talary
- indywidualna (ikona plus nazwa) z permisją do wyboru(omijanie haseł/blokada poke/wyświetlanie nazwy grupy w drzewie) do następnej edycji wydarzenia

+ 5% posiadanych przez siebie talarów

Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca:

Do wyboru ranga:
- +25% talarów w wygranych konkursach na TS
- -25% na wszystkie rzeczy za talary
- indywidualna (ikona plus nazwa) z permisją do wyboru(omijanie haseł/blokada poke/wyświetlanie nazwy grupy w drzewie) do następnej edycji wydarzenia

Nagroda za zdobycie uznania publiczności:
- wyróżnienie w postaci rangi (ranga nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień)

&7
Prowadzenie Rocznicowego Karaoke

1. Rocznicowe Karaoke organizuje tylko i wyłącznie ODK bądź Główny Administrator.
2. Rocznicowe Karaoke odbywa się raz w roku kalendarzowym, w każdą przedostatnią sobotę w maju na głównym kanale, który znajduje się na samej górze listy kanałów w tym dziale i w momencie, gdy nie jest organizowany główny konkurs, jest on zamknięty.
3. Na Rocznicowym Karaoke nie ma odgórnie ustalonej godziny zakończenia takiego karaoke.
3. Do przeprowadzenia wydarzenia, jakim jest Rocznicowe Karaoke należy zorganizować kilka obiektywnych osób (od 2 do 6), które będą pełniły role jury. Zajmuje się tym ODK, może poprosić o pomoc Administrację TS.
4. Każdy występ uczestnika musi zostać oceniony w skali od 1 - 10.
5. Opiekun Działu musi mieć bieżący dostęp do wyników.
6. Każda osoba biorąca udział w Karaoke z nagrodami otrzymuje +5% posiadanych przez siebie talarów.
7. Na Rocznicowym Karaoke nie ma limitu występów, a każdy uczestnik może wykonać więcej niż 1 utwór. Oceniane jest tylko pierwsze wykonanie.
8. Zapisywać się można dopiero po rozpoczęciu wydarzenia. Zapisywać się można u osoby prowadzącej karaoke(najczęściej jest to ODK).
10. W czasie organizacji wydarzenia na głównym kanale, pozostałe są zamykane na czas wydarzenia przez ODK.
11. Wydarzenie kończy się wyłonieniem zwycięzcy, wręczeniem nagród oraz wpisaniem zwycięzcy w opis kanału “ZWYCIĘZCY KARAOKE”.
12. Ta sama osoba nie może wygrać wydarzenia w DK dwa razy pod rząd. Funkcjonuje zasada "jednej przerwy", która oznacza, że user nie może otrzymać nagród w 2 konkursach z rzędu.

Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca:
- Indywidualna ranga (ikona plus nazwa) bez permisji na stałe
- +3 podkanały VIP
- +50% posiadanych przez siebie talarów

Nagroda za zajęcie drugiego miejsca:
- ranga indywidualna (ikona plus nazwa) z permisją do wyboru(omijanie haseł/blokada poke/wyświetlanie nazwy grupy w drzewie) na 3 miesiące
- +2 podkanały VIP
- +25% posiadanych przez siebie talarów

Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca:
- Iranga indywidualna (ikona plus nazwa) z permisją do wyboru(omijanie haseł/blokada poke/wyświetlanie nazwy grupy w drzewie) na 2 miesiące
- +2 podkanały VIP
- +15% posiadanych przez siebie talarów

Nagroda za zajęcie czwartego miejsca:
- ranga indywidualna (ikona plus nazwa) z permisją do wyboru(omijanie haseł/blokada poke/wyświetlanie nazwy grupy w drzewie) na 1 miesiąc
- +1 podkanał VIP
- +10% posiadanych przez siebie talarów

Nagroda za zajęcie piątego miejsca:
- ranga indywidualna (ikona plus nazwa) z permisją do wyboru(omijanie haseł/blokada poke/wyświetlanie nazwy grupy w drzewie) na 2 tygodnie
- +1 podkanał VIP
- +5% posiadanych przez siebie talarów
Nagroda dla każdej osoby, która wykona przynajmniej 1 utwór:
- wyróżnienie w postaci rangi Uczestnika Rocznicowego Karaoke do następnej edycji wydarzenia(ranga nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień)
Ranga Uczestnika Rocznicowego Karaoke przyznawana jest tylko na ID, na którym uczestnik wykonał utwór podczas Rocznicowego Karaoke. W przypadku utraty ID, na którym użytkownik miał rangę Uczestnika Rocznicowego Karaoke - nie nakłada się rangi na nowe ID.

&8
Sylwestrowe Karaoke

1. Sylwestrowe Karaoke organizuje tylko i wyłącznie ODK bądź Główny Administrator.
2. Sylwestrowe Karaoke odbywa się raz w roku kalendarzowym, w ostatni dzień roku - 31 grudnia na głównym kanale, który znajduje się na samej górze listy kanałów w tym dziale.
3. Na Sylwestrowym Karaoke nie ma odgórnie ustalonej godziny zakończenia takiego karaoke.
4. Do przeprowadzenia wydarzenia, jakim jest ogólny event Karaoke należy zorganizować kilka obiektywnych osób (od 2 do 6), które będą pełniły role Jury. Zajmuje się tym Opiekun Działu Karaoke, może on poprosić o pomoc Administrację TS.
a) Osoba, która zajęła pierwsze miejsce w poprzedniej edycji ma pierwszeństwo do wejścia w skład jury na następnym Karaoke z nagrodami(Tylko jeśli Karaoke Sylwestrowe i Karaoke z nagrodami wypadają w jednym dniu).
b) ODK wybiera osoby do jury nie wcześniej niż w dniu, kiedy ma się odbyć karaoke
c) Aby zgłosić chęć zostania jurorem należy zgłosić się do ODK. Każdy ma szansę zostać jurorem za wyjątkiem osób opisanych w podpunkcie d)
d) Jury na Karaoke z nagrodami za swoją pomoc otrzymują w nagrodę talary
e) Osoby, które dostają bany/zachowują się w naganny sposób na ts bądź otrzymali rangę karną w Dziale Karaoke - mają mniejsze szanse na zostanie jurorem na Karaoke
5. Każdy występ uczestnika musi zostać oceniony w skali od 1 - 10.
6. Opiekun Działu Karaoke musi mieć bieżący dostęp do wyników.
7. Nagrodami za Sylwestrowe Karaoke są talary.
20 talarów za 1 miejsce w karaoke sylwestrowym.
15 talarów za 2 miejsce w karaoke sylwestrowym.
10 talarów za 3 miejsce w karaoke sylwestrowym.
8. Jeżeli Sylwestrowe Karaoke wypada w dniu, w którym organizowany jest również inny rodzaj karaoke - nagrody łączą się.
9. Sylwestrowe Karaoke jest również podsumowaniem kończącego się roku kalendarzowego. Z tego tytułu są przyznawane przez ODK talary "extra" za liczbę wygranych w Karaoke z nagrodami. Liczba przyznanych talarów extra różni się w zależności od liczby wygranych.
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 12 x - extra 120% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 11 x - extra 110% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 10 x - extra 100% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 9 x - extra 90% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 8 x - extra 80% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 7 x - extra 70% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 6 x - extra 60% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 5 x - extra 50% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 4 x - extra 40% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 3 x - extra 30% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 2 x - extra 20% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 1 x - extra 10% talarów
10. Dla osoby/osób, które w danym roku kalendarzowym zajęły najwięcej I miejsc otrzymują specjalną rangę.
11. Dla każdego uczestnika, który wykona przynajmniej 1 utwór zostanie nadana ranga bez permisji na 31 dni.

&9
Wydarzenia bez nagród organizowane przez użytkowników oraz kanały otwarte

1. Organizacja konkursu Karaoke we własnym zakresie w tzw. pokojach ogólnych nie wymaga zgody ani zatwierdzenia przez ODK/Głównego Administratora. Użytkownicy organizujący we własnym zakresie Karaoke mogą poprosić ODK/Głównego Administratora o nałożenie czasowych rang Opiekuna pokoju/Uczestnika wydarzenia, które znikają po wyjściu z serwera. Na jeden kanał ogólny w trakcie jednego wydarzenia można powołać maksymalnie 2 Tymczasowych Opiekunów kanału. W uzasadnionych przypadkach ODK bądź osoba nadzorująca Dział mają prawo wydać zezwolenie na nałożenie rangi Tymczasowego Opiekuna trzeciej osobie. ODK/ODS ma prawo być przy danym wydarzeniu i w razie konieczności przejąć jego prowadzenie, gdy coś idzie niezgodnie z Regulaminem bądź został o to poproszony przez Opiekuna/ów pokoju. ODK/Główny Administrator ma prawo na podstawie własnej decyzji, w uzasadnionym przypadku - odebrać rangę Opiekuna pokoju, gdy ten zachowuje się niewłaściwie.
2. Każdy użytkownik może zorganizować karaoke bez nagród maksymalnie 2 razy w tygodniu.
3. Teksty utworów wykorzystywanych przy wydarzeniach muszą być przyzwoite, podlega to weryfikacji ODK bądź Głównego Administratora.
4. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania w Dziale Karaoke. Zezwolenie na nagrywanie tylko za zgodą ODK bądź Głównego Administratora.
5. Zakaz ograniczania dostępu do kanału (ograniczenie liczby osób/hasło). Jedynym wyjątkiem są specjalne pokoje karaoke z ograniczeniami. Ranga Tymczasowego Opiekuna kanału nie posiada możliwości edycji limitu użytkowników/hasła na kanale.
6. Użytkownicy nie mogą posiadać własnych, dedykowanych kanałów w Dziale Karaoke.
7. W Dziale Karaoke użytkownicy nie mają prawa posiadać rangi Channel Admina, jest ona wykluczeniem dla tego Działu.

&10
Wydarzenia z nagrodami organizowane przez użytkowników

1. Karaoke z nagrodami organizowane przez użytkowników organizują tylko użytkownicy.
2. ODK zajmuje się nadzorowaniem oraz czuwa nad poprawnym przebiegiem karaoke z nagrodami organizowane przez użytkowników. ODK oprócz nadzorowania karaoke jest również jurorem.
2. Karaoke z nagrodami organizowane przez użytkowników może się odbywać wiele razy w miesiącu - w tej kwestii nie ma ograniczeń. Takie wydarzenie odbywa się na kanale - Karaoke nagrodami organizowane przez użytkowników.
3. Aby zorganizować takie wydarzenie, użytkownik powinien zgłosić się do ODK na panel kontaktowy (https://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka MUZYKA -> KARAOKE)) bądź bezpośrednio na TS Margonem w celu ustalenia szczegółów. Aby takie karaoke się odbyło należy podać informacje takie jak:
a) Data i godzina rozpoczęcia karaoke
b) Wymagania konta użytkownika w https://www.margonem.pl (jaki świat jeśli mają być to itemki lub/i złoto w margonem)
c) Liczba nagród które zostaną rozdane dla ilu miejsc i jakie to są nagrody
d) Inne(jeżeli są jakieś dodatkowe wymagania, a nie są zawarte w podpunktach a-c również można dołączyć do wiadomości)
e) ID na ts osoby, która organizuje dane karaoke z nagrodami (jeśli dane karaoke będzie oszustwem konsekwencje poniesie dana osoba).
4. Użytkownik sam organizuje nagrody (mogą być to itemki w margonem, itp).
a) Nagrodą za wygranie takiego karaoke nie może być kod PSC.
5. Do przeprowadzenia wydarzenia, jakim jest ogólny event Karaoke należy zorganizować 2-3 obiektywne osoby, które będą pełniły role jury. Zajmuje się tym ODK, może poprosić o pomoc Administrację TS.
6. Każdy występ uczestnika musi zostać oceniony w skali od 1 - 10.
7. Opiekun Działu musi mieć bieżący dostęp do wyników.
8. Nie ma limitów występów na karaoke z nagrodami organizowane przez użytkowników, jednak każdy uczestnik może wykonać tylko 1 utwór.
9. Zapisywać się można dopiero po rozpoczęciu wydarzenia. Zapisywać się można u osoby prowadzącej karaoke(najczęściej jest to ODK).
10. W czasie organizacji wydarzenia na głównym kanale, pozostałe są zamykane na czas wydarzenia przez ODK.
11. Wydarzenie kończy się wyłonieniem zwycięzcy, wręczeniem nagród oraz wpisaniem zwycięzcy w opis kanału “ZWYCIĘZCY KARAOKE”.
12. ODK i Główny Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za nagrody w wydarzeniach Karaoke organizowanych przez użytkowników.

&11
Prawa i obowiązki TOK - Tymczasowego Opiekuna kanału Karaoke

1. TOK to ranga, która jest przydzielana wyłącznie przez ODK/Głównego Administratora na prośbę osób, chcących zorganizować własne wydarzenie Karaoke.
2. Zadaniem TOK jest pilnowanie porządku na wypożyczonym kanale oraz stosowanie się do zasad DK oraz TS Margonem.
3. Na jednym kanale Karaoke przyzwala się posiadanie rangi TOK maksymalnie 3 osobom, co opisuje punkt &5.1.
4. Kickowanie przez TOK musi być opisane w powodzie wyrzucenia z kanału. W przypadku braku wpisania powodu ODK/Główny Administrator zastrzega sobie prawo do zdjęcia rangi oraz w uzasadnionych przypadkach do nadania tzw. bana na DK.
5. Osobom z rangą TOK zabrania się kickowania za wszystkie zewnętrzne aspekty, tj. avatary, nicki czy inne punkty, które leżą tylko w gestii Administracji TS. TOK posiada prawo do wyrzucania osób za nieodpowiednie słownictwo/brak kultury słownej bądź pisanej na danym kanale.
6. Osobom z rangą TOK zabrania się popisywania rangą i wykorzystywania jej możliwości w celach niezwiązanych ze DK. Wszystkie naruszenia stanowią podstawę do odebrania tej rangi oraz w uzasadnionych przypadkach do tzw. bana na DK.

&12
Postanowienia końcowe

1. Obecny Regulamin wchodzi w życie z dniem 16/09/2018r.
2. Obecny Regulamin zostaje zaakceptowany przez Głównego Administratora TS Margonem.
3. Główny Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Regulaminu Działu Karaoke z wcześniejszym poinformowaniem użytkowników minimum 3 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.
4. Wszelkie modyfikacje Regulaminu przez Opiekunów działu Karaoke muszą zostać zatwierdzone przez Głównego Administratora.

*ODK - Opiekun Działu Karaoke
*TOK - Tymczasowy Opiekun kanału Karaoke

©2013-2018 r. Administracja TS Margonem - ts.margonem.pl

Awatar użytkownika
Varathiel
Główny Administrator
Posty: 288
Rejestracja: 31 maja 2018, 14:52
Nick na TS Margonem: Varathiel
Płeć: Mężczyzna

Re: Regulamin działu MUZYKA -> KARAOKE

Post autor: Varathiel »

Z dniem 10/12/2017 zmianie ulegnie Regulamin działu Karaoke.

Nowy Regulamin:

&1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze zasady obowiązują każdą osobę, która znajduje się w Dziale Karaoke.
2. Wkraczając do Działu użytkownik akceptuje obowiązujące zasady i ponosi odpowiedzialność za niestosowanie się do nich.
3. Nieznajomość zasad nie zwalnia kogokolwiek z obowiązku ich przestrzegania. W Dziale Karaoke obowiązują również wszystkie zasady, które są przyjęte na TS Margonem.
4. Organizator nie jest zobligowany do wręczania nagród za wydarzenia (jeśli takowe w danym wydarzeniu są udzielane), jeśli dana osoba złamała zasady przez co została zbanowana lub zdyskwalifikowana z wydarzenia.
5. W Dziale Karaoke obowiązuje całkowity zakaz wykonywania piosenek, w których występują wulgaryzmy. W przypadku wykonywania takiego utworu Organizator ma obowiązek przerwać występ, a w uzasadnionych przypadkach ukarać gracza zgodnie z zasadami TS Margonem (wulgarność wypowiedzi, użytkownik jest świadomy wyboru repertuaru).
6. Zakazuje się używania kodeków innych niż Opus Voice z jakością 6 na kanałach w Dziale Karaoke. Tymczasowy Opiekun kanału Karaoke nie posiada prawa do edycji kodeków.
7. Główną osobą nadzorującą dział jest Główny Administrator serwera TS Margonem, ma on ostateczne zdanie w sytuacjach wyjątkowych/spornych, w pozostałych sprawach decyzja należy do Opiekunów działu Karoke, kontakt z nimi: panel kontaktowy (http://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka MUZYKA -> KARAOKE)). Członkowie Administracji TS Margonem (Server Administratorzy/Moderatorzy (w tym Moderator Leader)/Pomocnicy/Opiekunowie Radia) nie ingerują w dział Karaoke i nie odpowiadają na pytania z nim związane. Nie mogą tworzyć tam kanałów ani wprowadzać modyfikacji w nich. Na prośbę organizatora wydarzenia mają prawo jedynie pomóc w pilnowaniu porządku podczas eventów (banowanie, wyrzucanie userów łamiących zasady).
8. Zakazuje się nagrywania występów w dziale Karaoke. Wyjątkiem jest uzyskanie zgody od organizatora oraz osoby, która w danym momencie będzie śpiewać. Po uzyskaniu zgody osoba, która chce nagrywać otrzymuje rangę kanałową "Zezwolenie na nagrywanie" i może nagrywać programem wewnętrznym na TS. Jeśli ktoś(na przykład ZŚP) będzie chciał prowadzić transmisję na żywo z wydarzenia, powinien uprzedzić organizatora, aby ten poinformował uczestników, że wszystkie występy na karaoke będą rejestrowane.

&2
Prowadzenie wydarzenia "For-fun"
1. Karaoke "For-fun" organizują tylko i wyłącznie Opiekunowie działu Karaoke bądź Główny Administrator serwera TS Margonem.
2. Karaoke "For-fun" odbywa się w każdy piątek miesiąca o godzinie 19:00. W każdą ostatnią niedzielę w miesiącu o godzinie 19:00, odbywa się karaoke z nagrodami, co opisuje punkt &3.
3. Na karaoke "For-fun" nie ma osób oceniających występy, jednak na prośbę osób przebywających na danym wydarzeniu karaoke można powołać grupę jurorów.
4. Na karaoke "For-fun" nie ma odgórnie ustalonej godziny zakończenia takiego karaoke.
5. Nie ma limitu występów. Każdy użytkownik TS Margonem może zaśpiewać nielimitowaną ilość razy.
6. Na karaoke "For-fun" można również podjąć się wyzwań, za które można otrzymać Talary (wirtualną "walutę" TS Margonem):
a) Karaoke z modulatorem głosu - organizowane jest w każdy pierwszy piątek w miesiącu.
*Modulatora głosu można używać jedynie na karaoke tematycznym, podczas wykonywania utworu. Używanie modulatora głosu poza wydarzeniem karaoke, zwłaszcza na kanałach publicznych może wiązać się z blokadą na TS, zgodnie z taryfikatorem TS Margonem. ODK nie bierze na siebie odpowiedzialności jeżeli użytkownik po wykonaniu utworu przejdzie na kanał publiczny (nie wyłączywszy modulatora) i otrzyma blokadę.*
b) Karaoke tematyczne - organizowane jest w każdy drugi piątek w miesiącu.
c) Karaoke "Ts-owskie opowieści" - organizowane jest w każdy trzeci piątek w miesiącu.
7. Wszystkie zasady dotyczące Talarów na TS Margonem umieszczone są w odpowiednim temacie na Forum TS - http://forum.tsmargonem.pl/showthread.php?tid=172

&3
Prowadzenie wydarzenia z nagrodami
1. Karaoke z nagrodami organizuje tylko i wyłącznie Opiekun Działu Karaoke bądź Główny Administrator serwera TS Margonem.
2. Karaoke z nagrodami może się odbyć maksymalnie raz w miesiącu, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca na głównym kanale, który znajduje się na samej górze listy kanałów w tym dziale i w momencie, gdy nie jest organizowany główny konkurs, jest on zamknięty.
3. Do przeprowadzenia wydarzenia, jakim jest ogólny event Karaoke należy zorganizować kilka obiektywnych osób (od 2 do 6), które będą pełniły role Jury. Zajmuje się tym Opiekun Działu Karaoke, może on poprosić o pomoc Administrację TS. Osoba, która zajęła pierwsze miejsce w poprzedniej edycji ma pierwszeństwo do wejścia w skład jury na następnym Karaoke z nagrodami.
a) ODK wybiera osoby do jury nie wcześniej niż w dniu, kiedy ma się odbyć karaoke
b) Aby zgłosić chęć zostania jurorem należy zgłosić się do ODK. Każdy ma szansę zostać jurorem za wyjątkiem osób opisanych w podpunkcie d)
c) Jury na Karaoke z nagrodami za swoją pomoc otrzymują w nagrodę talary
d) Osoby, które dostają bany/zachowują się w naganny sposób na ts - mają nikłe szanse na zostanie jurorem na Karaoke
4. Każdy występ uczestnika musi zostać oceniony w skali od 1 - 10.
5. Opiekun Działu Karaoke musi mieć bieżący dostęp do wyników.
6. Limit występów na karaoke z nagrodami wynosi 20 występów i każdy uczestnik może zaśpiewać tylko 1 piosenkę.
7. Zapisywać się można dopiero po rozpoczęciu wydarzenia. Zapisywać się można u osoby prowadzącej karaoke (najczęściej jest to Opiekun Działu Karaoke).
8. W czasie organizacji wydarzenia na głównym kanale, pozostałe są zamykane na czas wydarzenia przez Opiekuna Działu Karaoke.
9. Wydarzenie kończy się wyłonieniem zwycięzcy, wręczeniem nagród oraz wpisaniem zwycięzcy w opis kanału “TABLICA INFORMACYJNA !!!”.
10. Ta sama osoba nie może wygrać wydarzenia w Dziale Karaoke dwa razy pod rząd. Funkcjonuje zasada "jednej przerwy", która oznacza, że użytkownik nie może otrzymać nagród w 2 konkursach z rzędu.
11. Po zakończeniu karaoke z nagrodami i rozdaniu nagród - jeżeli osoba prowadząca wyrazi zgodę - można zorganizować "after karaoke" czyli zwykłe karaoke bez nagród.
12. Nagroda publiczności wybierana jest w ankiecie wysyłanej przez ODK za pośrednictwem czatu kanału. W ankiecie wymienieni są wszyscy uczestnicy, których występy były punktowane przez Jury.

Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca:
- ranga zwycięzcy karaoke do następnej edycji wydarzenia z nagrodami pozwalająca wchodzić na kanały bez haseł lub ranga konkursowa blokada poke do następnej edycji wydarzenia
- kanał VIP do następnej edycji wydarzenia z nagrodami lub ukrycie kanału prywatnego/klanowego(tylko jeśli użytkownik jest właścicielem kanału) do następnej edycji wydarzenia z nagrodami lub zwolnienie z aktualizacji daty na kanale prywatnym/klanowym(tylko jeśli użytkownik jest właścicielem kanału) na miesiąc lub Blokada Poke na kanale prywatnym/klanowym(tylko jeśli użytkownik jest właścicielem kanału) na miesiąc
Nagroda za zajęcie drugiego lub trzeciego miejsca:
- wyróżnienie w postaci rangi(ranga nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień)
Nagroda za zdobycie uznania publiczności:
- wyróżnienie w postaci rangi(ranga nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień)

&4
Prowadzenie Rocznicowego Karaoke
1. Rocznicowe Karaoke organizuje tylko i wyłącznie ODK bądź Główny Administrator.
2. Rocznicowe Karaoke odbywa się raz w roku kalendarzowym, w każdą przedostatnią sobotę w maju na głównym kanale, który znajduje się na samej górze listy kanałów w tym dziale i w momencie, gdy nie jest organizowany główny konkurs, jest on zamknięty.
3. Do przeprowadzenia wydarzenia, jakim jest Rocznicowe Karaoke należy zorganizować kilka obiektywnych osób (od 2 do 6), które będą pełniły role jury. Zajmuje się tym ODK, może poprosić o pomoc Administrację TS.
4. Każdy występ uczestnika musi zostać oceniony w skali od 1 - 10.
5. Opiekun Działu musi mieć bieżący dostęp do wyników.
6. Na Rocznicowym Karaoke nie ma limitu występów, a każdy uczestnik może zaśpiewać więcej niż 1 piosenkę. Oceniane jest tylko pierwsze wykonanie.
7. Zapisywać się można dopiero po rozpoczęciu wydarzenia. Zapisywać się można u osoby prowadzącej karaoke(najczęściej jest to ODK).
8. W czasie organizacji wydarzenia na głównym kanale, pozostałe są zamykane na czas wydarzenia przez ODK.
9. Wydarzenie kończy się wyłonieniem zwycięzcy, wręczeniem nagród oraz wpisaniem zwycięzcy w opis kanału “TABLICA INFORMACYJNA !!!”.
10. Ta sama osoba nie może wygrać wydarzenia w DK dwa razy pod rząd. Funkcjonuje zasada "jednej przerwy", która oznacza, że user nie może otrzymać nagród w 2 konkursach z rzędu.

Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca:
- Indywidualna ranga pozwalająca wchodzić na kanały bez haseł na 3 miesiące
- Kanał VIP na 3 miesiące
Nagroda za zajęcie drugiego miejsca:
- Ranga Zwycięzcy Rocznicowego Karaoke pozwalająca wchodzić na kanały bez haseł na 2 miesiące
Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca:
- Ranga Zwycięzcy Rocznicowego Karaoke pozwalająca wchodzić na kanały bez haseł na 1 miesiąc
Nagroda za zajęcie czwartego miejsca:
- Ranga Zwycięzcy Rocznicowego Karaoke pozwalająca wchodzić na kanały bez haseł na 2 tygodnie
Nagroda za zajęcie piątego miejsca:
- Ranga Zwycięzcy Rocznicowego Karaoke pozwalająca wchodzić na kanały bez haseł na 1 tydzień
Nagroda dla każdej osoby, która zaśpiewa przynajmniej 1 piosenkę:
- wyróżnienie w postaci rangi Uczestnika Rocznicowego Karaoke do następnej edycji wydarzenia(ranga nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień)
Ranga Uczestnika Rocznicowego Karaoke przyznawana jest tylko na ID, na którym uczestnik śpiewał piosenkę podczas Rocznicowego Karaoke. W przypadku utraty ID, na którym użytkownik miał rangę Uczestnika Rocznicowego Karaoke - nie nakłada się rangi na nowe ID.

&5
Prowadzenie wydarzenia z zaproszeniami na Światy Prywatne
1. Karaoke z zaproszeniami na Świat Prywatny organizuje tylko i wyłącznie ZŚP.
2. ODK zajmuje się nadzorowaniem oraz czuwa nad poprawnym przebiegiem karaoke z zaproszeniami na ŚP. ODK oprócz nadzorowania karaoke jest również jurorem.
2. Karaoke z zaproszeniami na Światy Prywatne może się odbywać wiele razy w miesiącu - w tej kwestii nie ma ograniczeń. Takie wydarzenie odbywa się na kanale - Karaoke Światów Prywatnych.
3. Aby zorganizować takie wydarzenie, ZŚP powinien zgłosić się do ODK na panel kontaktowy (http://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka MUZYKA -> KARAOKE)) bądź bezpośrednio na TS Margonem w celu ustalenia szczegółów. Aby takie karaoke się odbyło należy podać informacje takie jak:
a) Data i godzina rozpoczęcia karaoke
b) Wymagania konta użytkownika w http://www.margonem.pl (reputacja, staż, inne)
c) Liczba zaproszeń na ŚP, która ma zostać rozdana dla zwycięzców
d) Inne(jeżeli są jakieś dodatkowe wymagania, a nie są zawarte w podpunktach a-c również można dołączyć do wiadomości)
4. Do przeprowadzenia wydarzenia, jakim jest ogólny event Karaoke należy zorganizować 2-3 obiektywne osoby, które będą pełniły role jury. Zajmuje się tym OdK, może poprosić o pomoc Administrację TS.
5. Każdy występ uczestnika musi zostać oceniony w skali od 1 - 10.
6. Opiekun Działu musi mieć bieżący dostęp do wyników.
7. Nie ma limitów występów na karaoke z zaproszeniami na Światy Prywatne, jednak każdy uczestnik może zaśpiewać tylko 1 piosenkę.
8. Zapisywać się można dopiero po rozpoczęciu wydarzenia. Zapisywać się można u osoby prowadzącej karaoke(najczęściej jest to ODK).
9. W czasie organizacji wydarzenia na głównym kanale, pozostałe są zamykane na czas wydarzenia przez ODK.
10. Wydarzenie kończy się wyłonieniem zwycięzcy, wręczeniem nagród oraz wpisaniem zwycięzcy w opis kanału “TABLICA INFORMACYJNA !!!”.
11. Osobami zajmującymi się wydarzeniami z zaproszeniami na Światy Prywatne są Kartofel oraz Miro. Wszelkie pytania oraz chęć zorganizowania takiego wydarzenia należy kierować do tych osób bezpośrednio na Ts bądź na panel kontaktowy (http://pomoc.tsmargonem.pl(zakładka MUZYKA -> KARAOKE)).
12. Po zakończeniu karaoke z zaproszeniami na Światy Prywatne i rozdaniu nagród - jeżeli ODK wyrazi zgodę - można zorganizować "after karaoke" czyli zwykłe karaoke bez nagród.

&6
Wydarzenia bez nagród organizowane przez użytkowników oraz kanały otwarte
1. Organizacja konkursu Karaoke we własnym zakresie w tzw. pokojach ogólnych nie wymaga zgody ani zatwierdzenia przez ODK/Głównego Administratora. Użytkownicy organizujący we własnym zakresie Karaoke mogą poprosić ODK/Głównego Administratora o nałożenie czasowych rang Opiekuna pokoju/Uczestnika wydarzenia, które znikają po wyjściu z serwera. Na jeden kanał ogólny w trakcie jednego wydarzenia można powołać maksymalnie 2 Tymczasowych Opiekunów kanału. W uzasadnionych przypadkach ODK bądź osoba nadzorująca Dział mają prawo wydać zezwolenie na nałożenie rangi Tymczasowego Opiekuna trzeciej osobie. ODK/ODS ma prawo być przy danym wydarzeniu i w razie konieczności przejąć jego prowadzenie, gdy coś idzie niezgodnie z Regulaminem bądź został o to poproszony przez Opiekuna/ów pokoju. ODK/Główny Administrator ma prawo na podstawie własnej decyzji, w uzasadnionym przypadku - odebrać rangę Opiekuna pokoju, gdy ten zachowuje się niewłaściwie.
2. Każdy użytkownik może zorganizować karaoke bez nagród maksymalnie raz w tygodniu.
3. Teksty utworów wykorzystywanych przy wydarzeniach muszą być przyzwoite, podlega to weryfikacji ODK bądź Głównego Administratora.
4. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania w Dziale Karaoke. Zezwolenie na nagrywanie tylko za zgodą ODK bądź Głównego Administratora.
5. Zakaz ograniczania dostępu do kanału (ograniczenie liczby osób/hasło). Jedynym wyjątkiem są specjalne pokoje karaoke z ograniczeniami. Ranga Tymczasowego Opiekuna kanału nie posiada możliwości edycji limitu użytkowników/hasła na kanale.
6. Użytkownicy nie mogą posiadać własnych, dedykowanych kanałów w Dziale Karaoke.
7. W Dziale Karaoke użytkownicy nie mają prawa posiadać rangi Channel Admina, jest ona wykluczeniem dla tego Działu.

&7
Wydarzenia z nagrodami organizowane przez użytkowników
1. Karaoke z nagrodami organizowane przez użytkowników organizują tylko użytkownicy.
2. ODK zajmuje się nadzorowaniem oraz czuwa nad poprawnym przebiegiem karaoke z nagrodami organizowane przez użytkowników. ODK oprócz nadzorowania karaoke jest również jurorem.
2. Karaoke z nagrodami organizowane przez użytkowników może się odbywać wiele razy w miesiącu - w tej kwestii nie ma ograniczeń. Takie wydarzenie odbywa się na kanale - Karaoke nagrodami organizowane przez użytkowników.
3. Aby zorganizować takie wydarzenie, użytkownik powinien zgłosić się do ODK na panel kontaktowy (http://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka MUZYKA -> KARAOKE)) bądź bezpośrednio na TS Margonem w celu ustalenia szczegółów. Aby takie karaoke się odbyło należy podać informacje takie jak:
a) Data i godzina rozpoczęcia karaoke
b) Wymagania konta użytkownika w http://www.margonem.pl (jaki świat jeśli mają być to itemki lub/i złoto w margonem)
c) Liczba nagród które zostaną rozdane dla ilu miejsc i jakie to są nagrody
d) Inne(jeżeli są jakieś dodatkowe wymagania, a nie są zawarte w podpunktach a-c również można dołączyć do wiadomości)
e) ID na ts osoby, która organizuje dane karaoke z nagrodami (jeśli dane karaoke będzie oszustwem konsekwencje poniesie dana osoba).
4. Użytkownik sam organizuje nagrody (mogą być to itemki w margonem, itp).
a) Nagrodą za wygranie takiego karaoke nie może być kod PSC.
5. Do przeprowadzenia wydarzenia, jakim jest ogólny event Karaoke należy zorganizować 2-3 obiektywne osoby, które będą pełniły role jury. Zajmuje się tym ODK, może poprosić o pomoc Administrację TS.
6. Każdy występ uczestnika musi zostać oceniony w skali od 1 - 10.
7. Opiekun Działu musi mieć bieżący dostęp do wyników.
8. Nie ma limitów występów na karaoke z nagrodami organizowane przez użytkowników, jednak każdy uczestnik może zaśpiewać tylko 1 piosenkę.
9. Zapisywać się można dopiero po rozpoczęciu wydarzenia. Zapisywać się można u osoby prowadzącej karaoke(najczęściej jest to ODK).
10. W czasie organizacji wydarzenia na głównym kanale, pozostałe są zamykane na czas wydarzenia przez ODK.
11. Wydarzenie kończy się wyłonieniem zwycięzcy, wręczeniem nagród oraz wpisaniem zwycięzcy w opis kanału “TABLICA INFORMACYJNA !!!”.
12. ODK i Główny Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za nagrody w wydarzeniach Karaoke organizowanych przez użytkowników.

&8
Prawa i obowiązki TOK - Tymczasowego Opiekuna kanału Karaoke
1. TOK to ranga, która jest przydzielana wyłącznie przez ODK/Głównego Administratora na prośbę osób, chcących zorganizować własne wydarzenie Karaoke.
2. Zadaniem TOK jest pilnowanie porządku na wypożyczonym kanale oraz stosowanie się do zasad DK oraz TS Margonem.
3. Na jednym kanale Karaoke przyzwala się posiadanie rangi TOK maksymalnie 3 osobom, co opisuje punkt &5.1.
4. Kickowanie przez TOK musi być opisane w powodzie wyrzucenia z kanału. W przypadku braku wpisania powodu ODK/Główny Administrator zastrzega sobie prawo do zdjęcia rangi oraz w uzasadnionych przypadkach do nadania tzw. bana na DK.
5. Osobom z rangą TOK zabrania się kickowania za wszystkie zewnętrzne aspekty, tj. avatary, nicki czy inne punkty, które leżą tylko w gestii Administracji TS. TOK posiada prawo do wyrzucania osób za nieodpowiednie słownictwo/brak kultury słownej bądź pisanej na danym kanale.
6. Osobom z rangą TOK zabrania się popisywania rangą i wykorzystywania jej możliwości w celach niezwiązanych ze DK. Wszystkie naruszenia stanowią podstawę do odebrania tej rangi oraz w uzasadnionych przypadkach do tzw. bana na DK.

&9
Postanowienia końcowe
1. Obecny Regulamin wchodzi w życie z dniem 10/12/2017r.
2. Obecny Regulamin zostaje zaakceptowany przez Głównego Administratora – Varathiela.
3. Główny Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Regulaminu Działu Karaoke z wcześniejszym poinformowaniem użytkowników minimum 3 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.
4. Wszelkie modyfikacje Regulaminu przez ODK muszą zostać zatwierdzone przez Głównego Administratora.

*ODK - Opiekun Działu Karaoke
*TOK - Tymczasowy Opiekun kanału Karaoke

©2013-2017 r. Administracja TS Margonem - ts.margonem.pl

Zmiana oficjalnie weszła w życie.

Awatar użytkownika
Varathiel
Główny Administrator
Posty: 288
Rejestracja: 31 maja 2018, 14:52
Nick na TS Margonem: Varathiel
Płeć: Mężczyzna

Re: Regulamin działu MUZYKA -> KARAOKE

Post autor: Varathiel »

Z dniem 18/05/2018 wejdą w życie nowe zasady Działu Karaoke.

REGULAMIN DZIAŁU KARAOKE:

&1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsze zasady obowiązują każdą osobę, która znajduje się w dziale KARAOKE.
2. Wkraczając do działu użytkownik akceptuje obowiązujące zasady i ponosi odpowiedzialność za niestosowanie się do nich.
3. Nieznajomość zasad nie zwalnia kogokolwiek z obowiązku ich przestrzegania. W dziale KARAOKE obowiązują również wszystkie zasady, które są przyjęte na TS Margonem.
4. Główną osobą nadzorującą dział jest Główny Administrator serwera TS Margonem, ma on ostateczne zdanie w sytuacjach wyjątkowych/spornych, w pozostałych sprawach decyzja należy do Opiekunów działu KARAOKE, kontakt z nimi: panel pomocy TS (http://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka KARAOKE)). Członkowie Administracji TS Margonem, którzy nie posiadają rangi Opiekuna działu KARAOKE nie ingerują w dział KARAOKE i nie odpowiadają na pytania z nim związane. Nie mogą tworzyć tam kanałów ani wprowadzać modyfikacji w nich.

&2
Opiekun Działu Karaoke zastrzega sobie prawo do:
1. Tworzenia Eventów i wydarzeń tematycznych w Dziale Karaoke, które nie są uwzględnione w zasadach działu, z możliwością posiadania przez nie odrębnych zasad funkcjonowania oraz nagród, co zatwierdza i koordynuje Główny Administrator TS Margonem.
2. Poproszenia Administratorów TS Margonem o pomoc w pilnowaniu porządku podczas eventów (banowanie, wyrzucanie userów łamiących zasady).
3. Organizowania zebrań z użytkownikami dotyczących Działu Karaoke.
4. Nadania rangi karnej w Dziale Karaoke. Zasady nadawania rangi karnej opisuje punkt &4 niniejszego regulaminu.
a) W przypadkach nieujętych w żadnym z punktów Opiekun Działu Karaoke zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny zaistniałej sytuacji i nadania rangi karnej według własnego uznania w konsultacji z Głównym Administratorem TS Margonem.
5. Oceny wykonywanego utworu pod kątem przyzwoitości (np. wulgaryzmy w piosence). W przypadkach uzasadnionych zastrzega się prawo do nałożenia kary zgodnie z zasadami Działu Karaoke i TS Margonem
6. Upomnienia słownego bądź pisemnego użytkownika/użytkowników, w przypadku nagannego zachowania.
7. Przerwania występu użytkownikowi w przypadku gdy ten zachowuje się niestosownie podczas wykonywania utworu bądź w przypadku gdy w wykonywanym utworze jest za dużo wulgaryzmów.
8. Nagrodzenia użytkownika za aktywność w Dziale Karaoke rangą wyróżniającą/talarami.
9. Przełożenia na inny dzień/godzinę bądź odwołania danego wydarzenia karaoke.

&3
Ogólne zasady w Dziale Karaoke
1. Organizator nie jest zobligowany do wręczania nagród za wydarzenia (jeśli takowe w danym wydarzeniu są udzielane), jeśli dana osoba złamała zasady przez co została zbanowana, została nadana jej ranga karna w dziale lub została zdyskwalifikowana z wydarzenia.
2. Piosenki wykonywane w Dziale Karaoke nie powinny zawierać wulgaryzmów. W przypadku wykonywania takiego utworu Organizator ma możliwość przerwania występu po zgłoszeniu tego przez użytkowników w wiadomości prywatnej, a w uzasadnionych przypadkach ukarania gracza zgodnie z punktem &4 zasad Działu Karaoke.
3. Zakazuje się używania kodeków innych niż Opus Voice z jakością 10 na kanałach w Dziale Karaoke. Tymczasowy Opiekun kanału Karaoke nie posiada prawa do edycji kodeków.
4. Zakazuje się nagrywania występów w dziale Karaoke. Wyjątkiem jest uzyskanie zgody od organizatora oraz osoby, która w danym momencie będzie śpiewać. Po uzyskaniu zgody osoba, która chce nagrywać otrzymuje rangę kanałową "Zezwolenie na nagrywanie" i może nagrywać programem wewnętrznym/zewnętrznym na TS. Jeśli ktoś będzie chciał prowadzić transmisję na żywo z wydarzenia, powinien uprzedzić organizatora, aby ten poinformował uczestników, że wszystkie występy będą rejestrowane.
5. Główny Administrator TS Margonem zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych za wydarzenia, które nie są uwzględnione w niniejszych zasadach działu. Może zrobić to osobiście bądź przydzielić je do rozdysponowania Opiekunom Działu Karaoke.

&4
Zasady nadawania rang karnych w Dziale Karaoke.
1. Opiekun Działu Karaoke ma prawo nadać na UID użytkownika za:
* wulgarne (ale nie godzące personalnie w inne osoby) zachowanie na czacie kanału w dziale
* w przypadku nadmiernego użycia wulgaryzmów w wykonywanym przez siebie utworze (po zgłoszeniu przez użytkowników)
* w przypadku nadmiernego spamowania na czacie kanału w dziale
* w przypadku niestosownego zachowania uczestnika podczas wykonywania utworu
2. Pierwsza "blokada" na karaoke nadawana jest na okres 1 tygodnia, każda kolejna jest 2 razy dłuższe od poprzedniej.
3. Osoby, którym została nadana ranga karna mają mniejsze szanse na dostanie się do Jury.

&5
Prowadzenie wydarzenia "For-fun"
1. Karaoke "For-fun" organizują tylko i wyłącznie Opiekunowie działu Karaoke bądź Główny Administrator serwera TS Margonem.
2. Karaoke "For-fun" odbywa się w każdy piątek miesiąca o godzinie 19:00. W każdą pierwszą i ostatnią sobotę w miesiącu o godzinie 19:00, odbywa się karaoke z nagrodami, co opisuje punkt &6.
3. Na karaoke "For-fun" nie ma osób oceniających występy, jednak na prośbę osób przebywających na danym wydarzeniu karaoke można powołać grupę jurorów.
4. Na karaoke "For-fun" nie ma odgórnie ustalonej godziny zakończenia takiego karaoke.
5. Nie ma limitu występów. Każdy użytkownik TS Margonem może wykonać nielimitowaną liczbę utworów.
6. Na karaoke "For-fun" można również podjąć się wyzwań, za które można otrzymać Talary (wirtualną "walutę" TS Margonem):
a) Karaoke z modulatorem głosu - organizowane jest w każdy pierwszy piątek w miesiącu.
*Modulatora głosu można używać jedynie na karaoke tematycznym, podczas wykonywania utworu. Używanie modulatora głosu poza wydarzeniem karaoke, zwłaszcza na kanałach publicznych może wiązać się z blokadą na TS, zgodnie z taryfikatorem TS Margonem. ODK nie bierze na siebie odpowiedzialności jeżeli użytkownik po wykonaniu utworu przejdzie na kanał publiczny (nie wyłączywszy modulatora) i otrzyma blokadę.*
b) Karaoke tematyczne - organizowane jest w każdy drugi piątek w miesiącu.
c) Pojedynek wokalny na karaoke - organizowane jest w każdy trzeci piątek w miesiącu.
d) Wyzwania użytkowników - organizowane jest w każdy czwarty piątek w miesiącu.
e) Do utraty tchu - organizowane jest w każdy piąty piątek w miesiącu.
7. Wszystkie zasady dotyczące wyzwań na karaoke umieszczone są w odpowiednim temacie na Forum TS - http://forum.tsmargonem.pl/showthread.php?tid=172

&6
Prowadzenie wydarzenia z nagrodami
1. Karaoke z nagrodami organizuje tylko i wyłącznie Opiekun Działu Karaoke bądź Główny Administrator serwera TS Margonem.
2. Karaoke z nagrodami odbywa się dwa razy w miesiącu, w każdą pierwszą i ostatnią sobotę w miesiącu o godzinie 19:00 na głównym kanale, który znajduje się na samej górze listy kanałów w tym dziale i w momencie, gdy nie jest organizowany główny konkurs, jest on zamknięty.
3. Na karaoke z nagrodami nie ma odgórnie ustalonej godziny zakończenia takiego karaoke.
4. Ocenianie na Karaoke z nagrodami jest dwuetapowe. Najpierw występy są oceniane przez jurorów w skali od 1 do 10. Następnie po wszystkich występach głosują użytkownicy. Za miejsca w ankiecie, w której głosują użytkownicy - uczestnicy otrzymują kolejno 15,10,5 punktów za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Punkty od jurorów i punkty z ankiety są sumowane i na podstawie tej sumy punktów wyłaniane jest podium na karaoke z nagrodami.
5. Do przeprowadzenia wydarzenia, jakim jest ogólny event Karaoke należy zorganizować kilka obiektywnych osób (od 2 do 6), które będą pełniły role Jury. Zajmuje się tym Opiekun Działu Karaoke, może on poprosić o pomoc Administrację TS.
a) ODK wybiera osoby do jury nie wcześniej niż w dniu, kiedy ma się odbyć karaoke
b) Aby zgłosić chęć zostania jurorem należy zgłosić się do ODK. Każdy ma szansę zostać jurorem za wyjątkiem osób opisanych w podpunkcie d).
c) Jury na Karaoke z nagrodami za swoją pomoc otrzymują w nagrodę talary.
d) Osoby, które dostają bany/zachowują się w naganny sposób na ts bądź otrzymali rangę karną w Dziale Karaoke - mają mniejsze szanse na zostanie jurorem na Karaoke.
6. Osoba, która zajęła pierwsze miejsce w poprzedniej edycji ma pierwszeństwo do wejścia w skład jury na następnym Karaoke z nagrodami. Jeżeli taka osoba zdecyduje się na ocenianie uczestników - ma prawo do wytypowania "Złotego głosu" - czyli osoby, która według niej zaśpiewała najlepiej.
7. Każdy występ uczestnika musi zostać oceniony w skali od 1 - 10.
8. Opiekun Działu Karaoke musi mieć bieżący dostęp do wyników.
9. Każda osoba biorąca udział w Karaoke z nagrodami otrzymuje 5 talarów.
10. Limit występów na karaoke z nagrodami wynosi 20 występów i każdy uczestnik może wykonać tylko 1 utwór.
11. Zapisywać się można dopiero po rozpoczęciu wydarzenia. Zapisywać się można u osoby prowadzącej karaoke (najczęściej jest to Opiekun Działu Karaoke).
12. W czasie organizacji wydarzenia na głównym kanale, pozostałe są zamykane na czas wydarzenia przez Opiekuna Działu Karaoke.
13. Wydarzenie kończy się wyłonieniem zwycięzcy, wręczeniem nagród oraz wpisaniem zwycięzcy w opis kanału “ZWYCIĘZCY KARAOKE”.
14. Ta sama osoba nie może wygrać wydarzenia w Dziale Karaoke dwa razy pod rząd. Funkcjonuje zasada "jednej przerwy", która oznacza, że użytkownik nie może otrzymać nagród w 2 konkursach z rzędu. Zasada ta obowiązuje tylko w przypadku pierwszego miejsca.
15. Po zakończeniu karaoke z nagrodami i rozdaniu nagród - jeżeli osoba prowadząca wyrazi zgodę - można zorganizować "after karaoke" czyli zwykłe karaoke bez nagród.
16. Nagroda publiczności wybierana jest w ankiecie wysyłanej przez ODK za pośrednictwem czatu kanału. W ankiecie wymienieni są wszyscy uczestnicy, których występy były punktowane przez Jury.

Nagrody, które można wygrać w pierwszą sobotę w miesiącu

Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca:

Do wyboru ranga:
- sortująca wyżej na serwerze (na wzór Stałego bywalca)
- +25% talarów w wygranych konkursach na TS
- -25% na wszystkie rzeczy za talary
- indywidualna (ikona plus nazwa) z permisją do wyboru (omijanie haseł/blokada poke/wyświetlanie nazwy grupy w drzewie) do następnej edycji wydarzenia

+ 10% posiadanych przez siebie talarów

Nagroda za zajęcie drugiego miejsca:

Do wyboru ranga:
- +25% talarów w wygranych konkursach na TS
- -25% na wszystkie rzeczy za talary
- indywidualna (ikona plus nazwa) z permisją do wyboru(omijanie haseł/blokada poke/wyświetlanie nazwy grupy w drzewie) do następnej edycji wydarzenia

+ 5% posiadanych przez siebie talarów

Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca:

Do wyboru ranga:
- +25% talarów w wygranych konkursach na TS
- -25% na wszystkie rzeczy za talary
- indywidualna (ikona plus nazwa) z permisją do wyboru(omijanie haseł/blokada poke/wyświetlanie nazwy grupy w drzewie) do następnej edycji wydarzenia

Nagroda za zdobycie uznania publiczności:
- wyróżnienie w postaci rangi (ranga nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień)

Nagrody, które można wygrać w ostatnią sobotę w miesiącu

Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca:

Do wyboru ranga:
- indywidualna (ikona plus nazwa) bez permisji do następnej edycji wydarzenia
- zwycięzcy karaoke do następnej edycji wydarzenia z nagrodami pozwalająca wchodzić na kanały bez haseł
- konkursowa blokada poke do następnej edycji wydarzenia
- + 2 rangi z grupy serwera ponad limit, które użytkownik może posiadać

oraz

Do wyboru kanał:
- + 1 podkanał VIP
- ukrycie kanału prywatnego/klanowego (tylko jeśli użytkownik jest właścicielem kanału/klanu) do następnej edycji wydarzenia z nagrodami
- Blokada Poke na kanale prywatnym/klanowym (tylko jeśli użytkownik jest właścicielem kanału/klanu) na miesiąc

+ 20 talarów za pierwsze miejsce

Nagroda za zajęcie drugiego miejsca:

Do wyboru ranga:
- zwycięzcy karaoke do następnej edycji wydarzenia z nagrodami pozwalająca wchodzić na kanały bez haseł
- konkursowa blokada poke do następnej edycji wydarzenia
- + 2 rangi z grupy serwera ponad limit, które użytkownik może posiadać

oraz

Do wyboru kanał:
- ukrycie kanału prywatnego/klanowego (tylko jeśli użytkownik jest właścicielem kanału/klanu) do następnej edycji wydarzenia z nagrodami
- Blokada Poke na kanale prywatnym/klanowym(tylko jeśli użytkownik jest właścicielem kanału/klanu) na miesiąc

+ 15 talarów za drugie miejsce

Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca:

Do wyboru ranga:
- zwycięzcy karaoke do następnej edycji wydarzenia z nagrodami pozwalająca wchodzić na kanały bez haseł
- konkursowa blokada poke do następnej edycji wydarzenia

+ 10 talarów za trzecie miejsce

Nagroda za zdobycie uznania publiczności:
- wyróżnienie w postaci rangi(ranga nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień)

&7
Prowadzenie Rocznicowego Karaoke
1. Rocznicowe Karaoke organizuje tylko i wyłącznie ODK bądź Główny Administrator.
2. Rocznicowe Karaoke odbywa się raz w roku kalendarzowym, w każdą przedostatnią sobotę w maju na głównym kanale, który znajduje się na samej górze listy kanałów w tym dziale i w momencie, gdy nie jest organizowany główny konkurs, jest on zamknięty.
3. Na Rocznicowym Karaoke nie ma odgórnie ustalonej godziny zakończenia takiego karaoke.
3. Do przeprowadzenia wydarzenia, jakim jest Rocznicowe Karaoke należy zorganizować kilka obiektywnych osób (od 2 do 6), które będą pełniły role jury. Zajmuje się tym ODK, może poprosić o pomoc Administrację TS.
4. Każdy występ uczestnika musi zostać oceniony w skali od 1 - 10.
5. Opiekun Działu musi mieć bieżący dostęp do wyników.
6. Każda osoba biorąca udział w Karaoke z nagrodami otrzymuje +5% posiadanych przez siebie talarów.
7. Na Rocznicowym Karaoke nie ma limitu występów, a każdy uczestnik może wykonać więcej niż 1 utwór. Oceniane jest tylko pierwsze wykonanie.
8. Zapisywać się można dopiero po rozpoczęciu wydarzenia. Zapisywać się można u osoby prowadzącej karaoke(najczęściej jest to ODK).
10. W czasie organizacji wydarzenia na głównym kanale, pozostałe są zamykane na czas wydarzenia przez ODK.
11. Wydarzenie kończy się wyłonieniem zwycięzcy, wręczeniem nagród oraz wpisaniem zwycięzcy w opis kanału “ZWYCIĘZCY KARAOKE”.
12. Ta sama osoba nie może wygrać wydarzenia w DK dwa razy pod rząd. Funkcjonuje zasada "jednej przerwy", która oznacza, że user nie może otrzymać nagród w 2 konkursach z rzędu.

Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca:
- Indywidualna ranga (ikona plus nazwa) bez permisji na stałe
- +3 podkanały VIP
- +50% posiadanych przez siebie talarów
Nagroda za zajęcie drugiego miejsca:
- ranga indywidualna (ikona plus nazwa) z permisją do wyboru(omijanie haseł/blokada poke/wyświetlanie nazwy grupy w drzewie) na 3 miesiące
- +2 podkanały VIP
- +25% posiadanych przez siebie talarów
Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca:
- Iranga indywidualna (ikona plus nazwa) z permisją do wyboru(omijanie haseł/blokada poke/wyświetlanie nazwy grupy w drzewie) na 2 miesiące
- +2 podkanały VIP
- +15% posiadanych przez siebie talarów
Nagroda za zajęcie czwartego miejsca:
- ranga indywidualna (ikona plus nazwa) z permisją do wyboru(omijanie haseł/blokada poke/wyświetlanie nazwy grupy w drzewie) na 1 miesiąc
- +1 podkanał VIP
- +10% posiadanych przez siebie talarów
Nagroda za zajęcie piątego miejsca:
- ranga indywidualna (ikona plus nazwa) z permisją do wyboru(omijanie haseł/blokada poke/wyświetlanie nazwy grupy w drzewie) na 2 tygodnie
- +1 podkanał VIP
- +5% posiadanych przez siebie talarów
Nagroda dla każdej osoby, która wykona przynajmniej 1 utwór:
- wyróżnienie w postaci rangi Uczestnika Rocznicowego Karaoke do następnej edycji wydarzenia(ranga nie posiada żadnych dodatkowych uprawnień)
Ranga Uczestnika Rocznicowego Karaoke przyznawana jest tylko na ID, na którym uczestnik wykonał utwór podczas Rocznicowego Karaoke. W przypadku utraty ID, na którym użytkownik miał rangę Uczestnika Rocznicowego Karaoke - nie nakłada się rangi na nowe ID.

&8
Sylwestrowe Karaoke
1. Sylwestrowe Karaoke organizuje tylko i wyłącznie ODK bądź Główny Administrator.
2. Sylwestrowe Karaoke odbywa się raz w roku kalendarzowym, w ostatni dzień roku - 31 grudnia na głównym kanale, który znajduje się na samej górze listy kanałów w tym dziale.
3. Na Sylwestrowym Karaoke nie ma odgórnie ustalonej godziny zakończenia takiego karaoke.
4. Do przeprowadzenia wydarzenia, jakim jest ogólny event Karaoke należy zorganizować kilka obiektywnych osób (od 2 do 6), które będą pełniły role Jury. Zajmuje się tym Opiekun Działu Karaoke, może on poprosić o pomoc Administrację TS.
a) Osoba, która zajęła pierwsze miejsce w poprzedniej edycji ma pierwszeństwo do wejścia w skład jury na następnym Karaoke z nagrodami(Tylko jeśli Karaoke Sylwestrowe i Karaoke z nagrodami wypadają w jednym dniu).
b) ODK wybiera osoby do jury nie wcześniej niż w dniu, kiedy ma się odbyć karaoke
c) Aby zgłosić chęć zostania jurorem należy zgłosić się do ODK. Każdy ma szansę zostać jurorem za wyjątkiem osób opisanych w podpunkcie d)
d) Jury na Karaoke z nagrodami za swoją pomoc otrzymują w nagrodę talary
e) Osoby, które dostają bany/zachowują się w naganny sposób na ts bądź otrzymali rangę karną w Dziale Karaoke - mają mniejsze szanse na zostanie jurorem na Karaoke
5. Każdy występ uczestnika musi zostać oceniony w skali od 1 - 10.
6. Opiekun Działu Karaoke musi mieć bieżący dostęp do wyników.
7. Nagrodami za Sylwestrowe Karaoke są talary.
20 talarów za 1 miejsce w karaoke sylwestrowym.
15 talarów za 2 miejsce w karaoke sylwestrowym.
10 talarów za 3 miejsce w karaoke sylwestrowym.
8. Jeżeli Sylwestrowe Karaoke wypada w dniu, w którym organizowany jest również inny rodzaj karaoke - nagrody łączą się.
9. Sylwestrowe Karaoke jest również podsumowaniem kończącego się roku kalendarzowego. Z tego tytułu są przyznawane przez ODK talary "extra" za liczbę wygranych w Karaoke z nagrodami. Liczba przyznanych talarów extra różni się w zależności od liczby wygranych.
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 12 x - extra 120% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 11 x - extra 110% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 10 x - extra 100% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 9 x - extra 90% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 8 x - extra 80% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 7 x - extra 70% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 6 x - extra 60% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 5 x - extra 50% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 4 x - extra 40% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 3 x - extra 30% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 2 x - extra 20% talarów
za zajęcie I miejsca w roku kalendarzowym min. 1 x - extra 10% talarów
10. Dla osoby/osób, które w danym roku kalendarzowym zajęły najwięcej I miejsc otrzymują specjalną rangę.
11. Dla każdego uczestnika, który wykona przynajmniej 1 utwór zostanie nadana ranga bez permisji na 31 dni.

&9
Wydarzenia bez nagród organizowane przez użytkowników oraz kanały otwarte
1. Organizacja konkursu Karaoke we własnym zakresie w tzw. pokojach ogólnych nie wymaga zgody ani zatwierdzenia przez ODK/Głównego Administratora. Użytkownicy organizujący we własnym zakresie Karaoke mogą poprosić ODK/Głównego Administratora o nałożenie czasowych rang Opiekuna pokoju/Uczestnika wydarzenia, które znikają po wyjściu z serwera. Na jeden kanał ogólny w trakcie jednego wydarzenia można powołać maksymalnie 2 Tymczasowych Opiekunów kanału. W uzasadnionych przypadkach ODK bądź osoba nadzorująca Dział mają prawo wydać zezwolenie na nałożenie rangi Tymczasowego Opiekuna trzeciej osobie. ODK/ODS ma prawo być przy danym wydarzeniu i w razie konieczności przejąć jego prowadzenie, gdy coś idzie niezgodnie z Regulaminem bądź został o to poproszony przez Opiekuna/ów pokoju. ODK/Główny Administrator ma prawo na podstawie własnej decyzji, w uzasadnionym przypadku - odebrać rangę Opiekuna pokoju, gdy ten zachowuje się niewłaściwie.
2. Każdy użytkownik może zorganizować karaoke bez nagród maksymalnie 2 razy w tygodniu.
3. Teksty utworów wykorzystywanych przy wydarzeniach muszą być przyzwoite, podlega to weryfikacji ODK bądź Głównego Administratora.
4. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania w Dziale Karaoke. Zezwolenie na nagrywanie tylko za zgodą ODK bądź Głównego Administratora.
5. Zakaz ograniczania dostępu do kanału (ograniczenie liczby osób/hasło). Jedynym wyjątkiem są specjalne pokoje karaoke z ograniczeniami. Ranga Tymczasowego Opiekuna kanału nie posiada możliwości edycji limitu użytkowników/hasła na kanale.
6. Użytkownicy nie mogą posiadać własnych, dedykowanych kanałów w Dziale Karaoke.
7. W Dziale Karaoke użytkownicy nie mają prawa posiadać rangi Channel Admina, jest ona wykluczeniem dla tego Działu.

&10
Wydarzenia z nagrodami organizowane przez użytkowników
1. Karaoke z nagrodami organizowane przez użytkowników organizują tylko użytkownicy.
2. ODK zajmuje się nadzorowaniem oraz czuwa nad poprawnym przebiegiem karaoke z nagrodami organizowane przez użytkowników. ODK oprócz nadzorowania karaoke jest również jurorem.
2. Karaoke z nagrodami organizowane przez użytkowników może się odbywać wiele razy w miesiącu - w tej kwestii nie ma ograniczeń. Takie wydarzenie odbywa się na kanale - Karaoke nagrodami organizowane przez użytkowników.
3. Aby zorganizować takie wydarzenie, użytkownik powinien zgłosić się do ODK na panel kontaktowy (http://pomoc.tsmargonem.pl (zakładka MUZYKA -> KARAOKE)) bądź bezpośrednio na TS Margonem w celu ustalenia szczegółów. Aby takie karaoke się odbyło należy podać informacje takie jak:
a) Data i godzina rozpoczęcia karaoke
b) Wymagania konta użytkownika w http://www.margonem.pl (jaki świat jeśli mają być to itemki lub/i złoto w margonem)
c) Liczba nagród które zostaną rozdane dla ilu miejsc i jakie to są nagrody
d) Inne(jeżeli są jakieś dodatkowe wymagania, a nie są zawarte w podpunktach a-c również można dołączyć do wiadomości)
e) ID na ts osoby, która organizuje dane karaoke z nagrodami (jeśli dane karaoke będzie oszustwem konsekwencje poniesie dana osoba).
4. Użytkownik sam organizuje nagrody (mogą być to itemki w margonem, itp).
a) Nagrodą za wygranie takiego karaoke nie może być kod PSC.
5. Do przeprowadzenia wydarzenia, jakim jest ogólny event Karaoke należy zorganizować 2-3 obiektywne osoby, które będą pełniły role jury. Zajmuje się tym ODK, może poprosić o pomoc Administrację TS.
6. Każdy występ uczestnika musi zostać oceniony w skali od 1 - 10.
7. Opiekun Działu musi mieć bieżący dostęp do wyników.
8. Nie ma limitów występów na karaoke z nagrodami organizowane przez użytkowników, jednak każdy uczestnik może wykonać tylko 1 utwór.
9. Zapisywać się można dopiero po rozpoczęciu wydarzenia. Zapisywać się można u osoby prowadzącej karaoke(najczęściej jest to ODK).
10. W czasie organizacji wydarzenia na głównym kanale, pozostałe są zamykane na czas wydarzenia przez ODK.
11. Wydarzenie kończy się wyłonieniem zwycięzcy, wręczeniem nagród oraz wpisaniem zwycięzcy w opis kanału “ZWYCIĘZCY KARAOKE”.
12. ODK i Główny Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za nagrody w wydarzeniach Karaoke organizowanych przez użytkowników.

&11
Prawa i obowiązki TOK - Tymczasowego Opiekuna kanału Karaoke
1. TOK to ranga, która jest przydzielana wyłącznie przez ODK/Głównego Administratora na prośbę osób, chcących zorganizować własne wydarzenie Karaoke.
2. Zadaniem TOK jest pilnowanie porządku na wypożyczonym kanale oraz stosowanie się do zasad DK oraz TS Margonem.
3. Na jednym kanale Karaoke przyzwala się posiadanie rangi TOK maksymalnie 3 osobom, co opisuje punkt &5.1.
4. Kickowanie przez TOK musi być opisane w powodzie wyrzucenia z kanału. W przypadku braku wpisania powodu ODK/Główny Administrator zastrzega sobie prawo do zdjęcia rangi oraz w uzasadnionych przypadkach do nadania tzw. bana na DK.
5. Osobom z rangą TOK zabrania się kickowania za wszystkie zewnętrzne aspekty, tj. avatary, nicki czy inne punkty, które leżą tylko w gestii Administracji TS. TOK posiada prawo do wyrzucania osób za nieodpowiednie słownictwo/brak kultury słownej bądź pisanej na danym kanale.
6. Osobom z rangą TOK zabrania się popisywania rangą i wykorzystywania jej możliwości w celach niezwiązanych ze DK. Wszystkie naruszenia stanowią podstawę do odebrania tej rangi oraz w uzasadnionych przypadkach do tzw. bana na DK.

&12
Postanowienia końcowe
1. Obecny Regulamin wchodzi w życie z dniem 18/05/2018r.
2. Obecny Regulamin zostaje zaakceptowany przez Głównego Administratora TS Margonem.
3. Główny Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Regulaminu Działu Karaoke z wcześniejszym poinformowaniem użytkowników minimum 3 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.
4. Wszelkie modyfikacje Regulaminu przez Opiekunów działu Karaoke muszą zostać zatwierdzone przez Głównego Administratora.

*ODK - Opiekun Działu Karaoke
*TOK - Tymczasowy Opiekun kanału Karaoke

©2013-2018 r. Administracja TS Margonem - ts.margonem.pl

Zmiana oficjalnie weszła w życie.

Awatar użytkownika
Varathiel
Główny Administrator
Posty: 288
Rejestracja: 31 maja 2018, 14:52
Nick na TS Margonem: Varathiel
Płeć: Mężczyzna

Re: Regulamin działu MUZYKA -> KARAOKE

Post autor: Varathiel »

Z dniem 16/09/2018 zmianie ulegnie Regulamin Działu Karaoke. Zmienione zostaną punkty 5 oraz 6 zasad Działu. Co się zmieni?

- Termin Karaoke z nagrodami
- Terminy Karaoke for fun
- Usunięcie "Wyzwań użytkowników"
- Po zmianie, Karaoke z nagrodami odbywać się będzie raz w miesiącu, nie dwa

Cały plik z nowym Regulaminem do pobrania ze strony poniżej:

https://docs.google.com/document/d/1RNAw...sp=sharing

Zmiana oficjalnie weszła w życie.

Zablokowany